Humanistisen tiedekunnan dekaanit

Humanistisen tiedekunnan dekaani on digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen. Varadekaanit ovat suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Marja-Liisa Helasvuo ja yleisen historian professori Taina Syrjämaa.

Dekaani Jaakko Suominen

  • talous- ja henkilöstöhallinto
  • viestintä, sidosryhmäyhteistyö ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus
  • strateginen suunnittelu
  • seuranta ja arviointi
  • peruskoulutuksen kehittäminen

Varadekaani Marja-Liisa Helasvuo

  • dekaanin sijainen
  • tutkimuksen kehittäminen
  • tiedekunnan kansainväliset asiat

Varadekaani Taina Syrjämaa

  • jatkokoulutuksen kehittäminen
  • laatujärjestelmän kehittäminen

Dekaanin tehtävä on määräaikainen. Toimikausi päättyy 31.12.2024.