Yleisen historian oppiaine

Yleinen historia on maailman historiaa. Oppiaineen vahvuutena on sekä monipuolinen Euroopan historian että globaalien ilmiöiden tarkastelu.

Yleinen historia tekee näkyväksi menneisyyden moniäänisyyden ja selittää yhteiskunnallista muutosta.

Oppiaineen vahvuusalueita ovat:

  • liikkuvuuden ja monikulttuurisuuden historia,
  • tieteen ja tietämisen historia sekä
  • ympäristösuhde ja ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksen historia.

Tutustu yleisen historian oppiaineeseen