Yleisen historian oppiaine

Yleinen historia on maailman historiaa. Oppiaineen vahvuutena on sekä monipuolinen Euroopan historian että globaalien ilmiöiden tarkastelu.

Yleisen historian ylirajainen näkökulma tuo ajallisen perspektiivin monitieteistä tarkastelua vaativiin yhteiskunnan ja maailman ilmiöihin. Näitä ovat sosiaalinen, alueellinen ja lajienvälinen vuorovaikutus, eriarvoisuus ja kestävyys sekä tiedon rakentumisen ja käytön kysymykset polarisoituvassa maailmassa. Läpileikkaavana teemana on liikkuvuus.

Yleinen historia tekee näkyväksi menneisyyden moniäänisyyden ja selittää yhteiskunnallista muutosta.

Oppiaineen vahvuusalueita ovat:

  • liikkuvuuden ja monikulttuurisuuden historia,
  • tieteen, tietämisen ja tekniikan historia sekä
  • ympäristösuhde ja ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksen historia.

Tutustu yleisen historian oppiaineeseen