MLTL - tieteenalaryhmä kolmelle tiedekunnalle

Kirjasto on ryhmittynyt neljään tieteenalaryhmään, jossa tieteenalakohtaiset asiantuntijat tuottavat kirjaston palveluja omille tieteenaloilleen. Tieteenalaryhmän toimintaa esitellään käyttäen esimerkkinä MLTL-tieteenalaryhmää, joka tarjoaa palveluja matemaattis-luonnontieteelliselle, teknilliselle ja lääketieteelliselle tiedekunnalle. 

Kirjaston uusi organisaatiomalli käytännössä

Matemaattis-luonnontieteelliselle, teknilliselle ja lääketieteelliselle tiedekunnalle palveluja tarjoavaa tieteenalaryhmää kutsutaan lyhyemmin nimellä MLTL. Tieteenalaryhmään kuuluu viisi kirjaston asiantuntijaa, jotka tekevät töitä näiden kolmen tieteenalan tutkimuksen ja opiskelun edistämiseksi. Tieteenalaryhmää vetää palvelupäällikkö Heli Kokkinen.

Tieteenalaryhmä vastaa useista palveluista:

 • tieteenalan aineistojen valinta ja evaluointi
 • tiedekunnille tarjottava opetus (tiedonhallinta, viitteidenhallinta, datanhallinta, avoin tiede, metriikka)
 • tutkimusdatoihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen ja mm. Suomen akatemian aineistohallintasuunnitelmien kommentoiminen
 • avoimen julkaisemisen neuvonta mm. APC-maksualennuksissa
 • rinnakkaistallenteiden lisääminen UTUCRIS-tutkimustietojärjestelmään ja osallistuminen julkaisujen importointiin
 • julkaisuihin pohjautuvien arviointien ja vastuullisen metriikan neuvonta
 • tiedonhaun neuvonta
 • asiakaspalvelutehtävät Teutorin kirjastossa.

Keväällä 2023 toteutettiin muiden töiden lisäksi Quantumin kirjaston muutto Teutoriin, minkä jälkeen kaikki tieteenalaryhmän aineistot ovat samassa kirjastoyksikössä. 

Huhtikuussa vietettiin uudistuneen kirjaston avajaisia ja syksyllä uusille opiskelijoille järjestettiin kirjastoesittely pakopelityylillä. Siinä opiskelijoiden piti käyttää alkuainetaulukkoa ja omia aivonystyröitään, jotta varattu kirja, ryhmätyötilat ja muut kirjaston palvelut löytyivät. Tarkempi kuvaus pakopelistä Zenodo-palvelussa

Vuosi numeroina

Tutkiessamme kulunutta vuotta tieteenalaryhmän näkökulmasta katsottuna, saamme esiin mm. seuraavia lukemia:

 • noin 3000 opiskelijaa osallistunut tieteenalaryhmän järjestämiin opetuksiin (verkkokursseina, lähiopetuksena tai etäluentona)
 • noin 290 opiskelijaa ollut mukana 39 pelillisessä kierroksessa Teutorin kirjastossa 
 • vastattu noin 600:aan tikettijärjestelmien kautta tulleeseen kysymykseen
 • kommentoitu 38 aineistonhallintasuunnitelmaa
 • osallistuttu kolmen artikkelin kirjoittamiseen
 • poistettu 64 m kirjoja ja 162 m kausijulkaisuja, joista Varastokirjastoon lähetetty 13 m kirjoja ja 10 m kausijulkaisuja
 • tietoaineistoihin on käytetty 1 827 513 € 
 • ja Teutorin kirjaston asiakkaat ovat ratkaisseet 15 palapeliä.