kupittaa-ilmakuvat-kesä-2017-18.jpg

Lääketieteellisen tiedekunnan palvelut ja verkostot

Lääketieteellinen tiedekunta on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja terveyden edistämisen, sairauksien synnyn, diagnostiikan ja hoidon tutkimuksessa sekä terveysalan palvelu- ja koulutusjärjestelmän kehittämisessä.

Korostamme pitkäjänteistä ja johdonmukaista yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten strategisten kumppaneiden kanssa. Teemme yhteistyötä laajasti yhteiskunnan eri sektoreiden ja elinkeinoelämän kanssa ja vaikutamme proaktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa lukuisia yhteistyömahdollisuuksia sekä palveluja yrityksille ja muille organisaatioille.

Alumnitoiminta

Lääketieteellinen tiedekunta pitää yllä tiiviitä suhteita alumneihinsa.

Tule mukaan alumnitoimintaan!

Yhteyshenkilö: Eeva Rainio

Tutkimuksen palvelut ja infrastruktuurit

Tiedekunnan ja sen yhteistyökumppanien yhdessä rakentama tutkimusinfrastruktuuri on kansainvälisesti huippuluokkaa. Tutkijoilla on mahdollisuus hyödyntää tutkimuksessaan palveluyksikköjen asiantuntevaa henkilökuntaa, joka auttaa tutkimuksen suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa.

Myös yritykset ovat tervetulleita käyttämään tutkimuksen palveluja ja monipuolista laitekantaa.

Lue lisää

Yhteyshenkilö: Pekka Hänninen

Koulutusvienti

Lääketieteellinen tiedekunta tuottaa kansainvälisiä koulutuspalveluita. Koulutukset pohjautuvat uusimpaan tutkimustietoon, ja ne toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston oman koulutusviennin tiimin kanssa.

Lisätietoja: Global Educational Services

Yhteyshenkilö: Terho Heikkinen 

Yhteistyö länsirannikon kuntien ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa

Länsirannikon keskussairaalakaupungit Pori ja Vaasa toimivat kiinteässä yhteistyössä lääketieteellisen tiedekunnan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksesta osa toteutetaan Porissa ja Vaasassa, ja tiedekunnan professoreita ja muuta opetushenkilökuntaa työskentelee myös Satasairaalassa ja Vaasan keskussairaalassa.

Koulutuksen lisäksi länsirannikon alueen yhteistyöllä tähdätään tutkimus- ja innovaatioyhteistyön tiivistämiseen ja monipuolistamiseen.

Yhteyshenkilö: Pekka Hänninen

Sote-akatemia

Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen toiminta-alusta, jonka tavoitteena on edistää tieteiden ja ammattien välistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi.

Koordinoimme ja tuotamme monialaista koulutusta Turun yliopiston opiskelijoille sekä työelämässä toimiville. 

Saatamme tutkijat yhteen. Käynnistämme ja tuemme monitieteistä tutkimusta uudistuvan sote-palvelujärjestelmän tueksi.  

Kehitämme sote-palvelujärjestelmää sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osallistumme sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon.

Yhteyshenkilö: Miia Laasanen

Terveyskampus Turku

Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen ja terveysalan koulutusyhteenliittymä, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös tutkimukselle, innovaatiolle ja yritysyhteistyölle.

Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Osapuolet edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa.

Lue lisää

Yhteyshenkilö: Taina Nordgren