Merisektorin tutkimusalusta laajentaa ja monipuolistaa yhteistyötä alan toimijoiden ja kauppatieteiden välillä

20.06.2023

Turun kauppakorkeakoulu laajentaa vuonna 2023 ainutlaatuisen merisektorin kauppatieteellisen tutkimusalustan Maritime@TSE:n toimintaa. Alusta toimii rajapintana merenkulkualan toimijoiden sekä kauppatieteellisen tutkimuksen välillä.

Idea merenkulkua kauppatieteen näkökulmasta lähestyvästä sekä tutkijoita ja alan eri toimijoita yhdistävästä alustasta syntyi projekti- ja tutkimusyhteistyön myötä esiin nousseiden tarpeiden pohjalta. Maritime@TSE tulee tarjoamaan kohtauspaikan yrityksille ja tutkijoille yksittäisten projektien ulkopuolella.

- Suunnitelmissa on järjestää tapahtumasarjoja eri teemojen ympärille, joihin kutsutaan puhujia eri aloilta. Alusta tulee myös tarjoamaan tukea ja uusia ideoita siihen, miten kauppatieteellistä ajattelua voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä, tutkimusyhteistyön aloittamisessa sekä verkostojen luomisessa ja niiden ylläpidossa. Haluamme tarjota yhteistyölle ja kokeiluille suotuisat olosuhteet, summaa kehityspäällikkö Jouni Saarni alustan tarjoamat mahdollisuudet.

Globaalit mereen linkittyvät markkinat yhteisenä tutkimuskontekstina

Merisektoria voidaan lähestyä tutkimusaiheena hyvin monenlaisista näkökulmista. Kauppatieteellinen näkökulma on yksi tärkeä lähestymistapa, sillä merenkulku on elintärkeä ala Suomen taloudelle ja huoltovarmuudelle. Valtaosa Suomen tuonnista ja viennistä tapahtuu meriteitse, joten vanha sanonta Suomesta saarena pätee edelleen.

- Merisektori yhdistetään perinteisesti merenkulkuun ja logistiikkaan. Kun sitä kuitenkin tarkastellaan yksityiskohtaisemmin arvoketjuina ja toimintoina, yritystoiminnasta löytyy niin laitteiden valmistusta, teknologiakehitystä, ohjelmistoja, konsultointia ja asiantuntijapalveluita, useimmiten kansainvälisille markkinoille suunnattuna. Näiden alta löytyy liiketoiminnan eri osa-alueiden kirjo. Tavoitteena on, että kauppatieteiden eri oppiaineissa tehdään monipuolista yhteistyötä hyödyntäen tätä koko kontekstia, sanoo Saarni.

Yhteistyöllä kokka kohti tehokkuutta ja oikea-aikaisuutta

Merisektorin markkinoille toimittavia yrityksiä löytyy maanlaajuisesti monista suomalaisista kaupungeista, ja niiden taustalla on paljon merenkulkuun liittyvää teknistä osaamista. Globaalissa maailmassa yritykset joutuvat kuitenkin pohtimaan myös kaupallisia asioita kansainvälisten trendien ja poliittisten tapahtumien ristiaallokossa.

- Turun kauppakorkeakoulu haluaa erottautua yhteistyökumppanina, kun yrityksissä mietitään kaupallisia ja strategisia kysymyksiä. Merenkulun alalla verkostot ovat laajoja ja monimutkaisia, ja eri sidosryhmien tavoitteet pitäisi sovittaa yhteen kehitystyössä. Esimerkiksi tehokkuuden ja oikea-aikaisuuden parantaminen prosesseissa vaativat usean osapuolen koordinoitua yhteistyötä. Uusi kehitys- ja tutkimusalusta auttaa löytämään yhteistyötä tukevia näkökulmia tai esimerkiksi asiantuntijan sparaamaan kehitystyötä, kertoo Saarni.

Silmät auki kauppatieteelliselle merisektorin tutkimukselle

Tutkijoille uusi Maritime@TSE-alusta tarjoaa mahdollisuuden seurata mitä yritykset ja muut tutkijat tekevät saman kontekstin parissa, vaihtaa tietoja sekä aloittaa yhteistyöprojekteja. Saarni mainitsee yhdeksi alustan tavoitteista uusien kauppatieteen opiskelijoiden houkuttelemisen merenkulun äärelle.

- Ala tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia niin graduihin kuin väitöskirjoihin, koska alan pienetkin toimijat toimivat monesti globaalisti ja kohtaavat monimutkaisia toimintaympäristöjä. Yhtenä tavoitteena on avata silmät sille, millaisia eri kauppatieteellisiä näkökulmia merenkulkuun voisi olla. Siinä voidaan sukeltaa esimerkiksi teknologiatoimittajien ratkaisumyyntiin, ekosysteemien johtamiseen tai vastuullisuuden johtamiseen merenkulkutalouden ohella, Saarni sanoo.

Liiketoiminta on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivien verkostojen kanssa. Maritime@TSE pyrkii keräämään signaaleja erilaisista tarpeista ja mahdollisuuksista sekä toimimaan yhteistyössä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa, jotta erilaiset toimijat kykenisivät ymmärtämään toistensa liiketoiminnan ajureita ja löytämään tasapainoiset yhteiset tavoitteet kehittämistyöhön.

 

Teksti: Jennifer Stanger
Kuva: Unsplash/ Maksym Kaharlytskyi

Luotu 20.06.2023 | Muokattu 26.06.2023