Opiskelijagallup: näin hyödynnän tekoälyä TSE:n opinnoissani

15.02.2024

Kysyimme kahdelta opiskelijaltamme, Leolta ja Ollilta, miten he hyödyntävät tekoälytyökaluja opiskeluissaan.

Leo Iivonen

Oppiaine: Tietojärjestelmätiede

Käyttänyt tekoälyä:

  • gradun rakenteen suunnittelu tekoälyn avulla
  • lähteiden etsimiseen
  • tutkimusartikkeleiden tekstisisällön muuntaminen äänitiedostoksi
  • ohjelmointikoodin tuottamisessa.

"Gradua tehdessä minun täytyy ymmärtää se tieteellinen materiaali ja tutkielmani kokonaisuus. Siinä tekoäly ei korvaa ihmistä – eikä sen kuulukaan, vaan se on meille vain hyvä apuväline.

Valmiin tekstituotannon sijaan hahmottelin graduni rakennetta tekoälyn avulla, sillä sen kautta oli kiinnostavaa pallotella ideoita dialogimaisesti.

Tekoäly voi olla todella potentiaalinen oppimisen tuki henkilöille, joilla on esimerkiksi lukihäiriö tai näköön liittyviä rajoitteita. Heille esimerkiksi tekstin muuttaminen ääneksi tai oman tekstin tarkistaminen, vaikkapa kirjoitusvirheiden osalta voi olla hyödyllistä.

On hyvä pitää mielessä se, että kaikki mitä tekoälyyn syöttää, niin se myös säilyy siellä pysyvästi. Tähän kuuluvat myös näppärät tekoälyratkaisut, jotka ovat kolmannen osapuolen tuottamia."

Olli Hukka

Oppiaine: Tietojärjestelmätiede

Käyttänyt tekoälyä:

  • kielten opinnoissa lauserakenteissa
  • ohjelmointikoodin tuottamiseen
  • joskus tekstituotantoon.

"Jokaisen pitää olla itselleen kriittinen sen suhteen, että mitkä ovat hyödyt ja haitat siinä, että tekoälyä käyttää oppimisessa.

Mielestäni tekoälyn käyttö on vähän jokaisen opiskelijan omalla vastuulla. Jos haluat tehdä sen koulutyön Chat GPT:llä, niin tee – mutta voi olla, että tulet maksamaan ne velat myöhemmin työelämässä, jos et ole oikeasti oppinut kurssien asioita.

Matematiikan laskuissa esimerkiksi tekoäly voi antaa luotettavan kuuloisia ohjeita siihen, miten lasku tulisi toteuttaa, mutta silti antaa laskuun väärän vastauksen.

Kursseilla olen tykännyt siitä, että kukaan opettajista ei kieltänyt tekoälyn käyttöä, vaan ennemminkin todettiin, että yritetään yhdessä miettiä, kuinka sitä voisi hyödyntää järkevästi oppimisessa. Tekoäly tulee olemaan osa meidän elämäämme joka tapauksessa, joten yliopistolla on ollut hyvää se, että mietitään yhdessä, miten tekoälyä saa käyttää ja ei saa käyttää joissain projekteissa."

Teksti ja kuvat: Veera Niemi

Luotu 15.02.2024 | Muokattu 15.02.2024