EntreBus

EntreBus on monitieteinen tutkimusryhmä, jonka tutkimuskohteena on yrittäjämäinen vastuullinen liiketoiminta. Ryhmässä yrittäjyys nähdään laajasti kattaen myös sisäisen yrittäjyyden eli yritteliäästi toimimisen missä tahansa organisaatiossa. Ryhmän tämänhetkiset tutkimusteemat käsittelevät muun muassa mikroyrittäjien yritysvastuullisuutta, yrittäjien muutosjoustavuutta, yrittäjämäistä markkinointia sekä yrittäjyysopetusta.