Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön yhteystiedot

Turun kauppakorkeakoulu 
Porin yksikkö 
PL 170 (Pohjoisranta 11 A) 
28101 Pori 
puh. 029 450 5000 

Opetus- ja tutkimushenkilökunta

Ruotsin kieli ja liikeviestintä