Tietoa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on Pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin erikoistunut akateeminen tutkimuslaitos.

​Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Tuotamme näkemyksellistä tulevaisuustietoa, jonka tavoitteena on antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon ja herättää yhteiskunnallista keskustelua. Tutkimme vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on verkottunut laajasti tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja organisaatioiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Omien vahvojen resurssien ohella tämä turvaa, että tulevaisuustietoa tuottavat ja analysoivat aina parhaat osaajat.
 
Järjestämme vuosittain kansainvälisen konferenssin, joka kerää yhteen alan merkittäviä toimijoita sekä muita tulevaisuudesta kiinnostuneita. Tieteellisessä julkaisemisessa tähtäämme alan kansainvälisiin huippujulkaisuihin. Julkaisemme omaa sekä sähköistä että painettua julkaisusarjaa, joissa ilmestyy vuosittain 15–20 tieteellistä artikkelia ja raporttia.

Perustettu v. 1992

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ainelaitos

Toimistot: Turku - Helsinki - Tampere

Henkilökuntaa n. 60

Projekteja vuosittain n. 50

Matkalla tulevaisuuksiin
Yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Kansainvälinen verkottuja.