Tietoa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on Pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin erikoistunut akateeminen tutkimuslaitos.

​Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Toimimme ainelaitoksena Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tuotamme näkemyksellistä tulevaisuustietoa, jonka tavoitteena on antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon ja herättää yhteiskunnallista keskustelua. Tutkimme vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on verkottunut laajasti tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja organisaatioiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Omien vahvojen resurssien ohella tämä turvaa, että tulevaisuustietoa tuottavat ja analysoivat aina parhaat osaajat.
 
Järjestämme vuosittain kansainvälisen konferenssin, joka kerää yhteen alan merkittäviä toimijoita sekä muita tulevaisuudesta kiinnostuneita. Tieteellisessä julkaisemisessa tähtäämme alan kansainvälisiin huippujulkaisuihin. Julkaisemme omaa sekä sähköistä että painettua julkaisusarjaa, joissa ilmestyy vuosittain 15–20 tieteellistä artikkelia ja raporttia.

Turun yliopiston kauppakorkeakoululle kansainvälinen AACSB-akkreditointi huhtikuussa 2019

AACSB-akkreditointi on kansainvälisesti erittäin arvostettu tunnustus kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen korkeasta laadusta. Turun kauppakorkeakoululle myönnettiin akkreditointi 25.4.2019.

aacsb

  • Perustettu v. 1992
  • Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ainelaitos
  • Toimistot: Turku – Helsinki – Tampere
  • Henkilökuntaa n. 50, henkilötyövuosia v. 2021: 41
  • Maisteriopiskelijoita 77, väitöskirjatutkijoita 26
  • Projekteja vuosittain n. 35–40
  • Liikevaihto 2021: 2,74 M€ 
  • Ulkoisen rahoituksen osuus 75 %

Istu mukavasti ja katso toimintamme esittelyvideo 6 minuutissa