Opiskelu logopedian oppiaineessa

Opinnot

Logopedian opintojen aikana opiskelijat perehtyvät normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian opinnot ovat poikkitieteellisiä ja sisältävät myös fonetiikan, psykologian ja lääketieteen opintoja.

Logopedia tarjoaa monitieteiselle tutkimukselle ja tutkimusyhteistyölle kansallisesti ja kansainvälisesti arvostetut puitteet. Yksikkö on profiloitunut ja sitoutunut vahvasti neurokognitiiviseen ja kokeelliseen tutkimukseen.

Turun yliopiston logopedian opetusklinikka

Turun yliopiston logopedian oppiaine tarjoaa puheterapeuttiopiskelijoiden palveluja asiakkaille. Logopedian opiskelijat toteuttavat laillistetun puheterapeutin ohjauksessa eripituisia jaksoja, joilla asiakkaan on mahdollista saada puheen, kielen ja kommunikoinnin   ongelmiin liittyvää arviointia, ohjausta ja kuntoutusta. Logopedian opetusklinikan  opiskelijapuheterapiaan ohjaudutaan yleensä oman kunnan tai hoitavan puheterapeutin suosituksesta. Kaikista toteutuneista jaksoista kirjoitetaan kirjallinen loppuyhteenveto, jonka asiakas ja hänet logopedian opetusklinikalle ohjannut taho saavat.

 

Ohjaajina opiskelijaterapiajaksoilla toimivat oppiaineen omat puheterapeuttiopettajat. Lisäksi ohjaajana voi toimia oppiaineen ulkopuolinen yhteistyöpuheterapeutti. Järjestämme logopedian opetusklinikalta käsin myös opiskelijoiden harjoittelujaksoja terveydenhuollon erilaisissa toimipisteissä.

 

Logopedian opetusklinikkatoimintaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä kliiniseen opettajaan puheterapeutti Aura Yli-Savolaan aura.yli-savola(at)utu.fi, p. 040 716 1182 (maanantait ja keskiviikot).

Moniammatillinen opetusklinikka

Logopedian oppiaine on mukana Moniammatillisessa opetusklinikkatoiminnassa

Valmistumisen jälkeen

Logopedian koulutusohjelmasta valmistuneet filosofian maisterit voivat anoa laillistetun puheterapeutin pätevyyttä. Koulutusohjelma antaa valmiudet moninaisiin asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin. Maisteriopintojen jälkeen opiskelija voi tehdä tohtorintutkintoon tähtääviä jatko-opintoja.

PuTeX ry - logopedian ainejärjestö

Logopedian ainejärjestö aloitti Turun yliopistossa syksyllä 2005 ja ainejärjestötoiminta alkoi keväällä 2006. Putex kokoaa yhteen oppiaineen opiskelijat ja vastaa heidän edunvalvonnastaan sekä hoitaa kontakteja yhteistyötahoihin. Lisäksi ainejärjestö järjestää sosiaalista, liikunnallista ja ammatillista toimintaa. Näihin lukeutuvat esimerkiksi yhteiset illanvietot, juhlat, liikuntatapahtumat ja tutustumiskäynnit alan kohteisiin. Tapahtomia järjestetään ympäri vuoden.

PuTeXiin voi tututstua tarkemmin ainejärjestön nettisivuilla, www.putex.fi