Kaksi henkilöä palaverissa kannettavien tietokoneiden äärellä.

4K-hankkeessa kehitetään pk-yritysten kykyä varautua yhä yleistyviin tietoturvauhkiin

21.09.2021

Kokonaisvaltainen Kyberturvallisuus Kestävälle Kasvulle (4K) -hankkeen tavoitteena on tarjota pk-yrityksille entistä paremmat valmiudet tunnistaa ja ennakoida näihin kohdistuvia kyberturvauhkia.

Hanke kerää parhaillaan kohdeyrityksiksi ja yhteistyökumppaneiksi pk-sektorin toimijoita sekä kyberturvallisuuspalveluiden kestävästä kehityksestä kiinnostuneita palveluntarjoajia. Yhteistyö on yrityksille maksutonta ja lisätietoja osallistumismahdollisuuksista voi tiedustella hankkeen vastuulliselta johtajalta, tutkimuspäällikkö Mikko Vermaselta.

- Toimintamme lähtökohtana on tuottaa kyberturvallisuuden itsearviointimenetelmiä ja opastaa yrityksiä konkreettisten varautumistoimenpiteiden käyttöönotossa, sekä saattaa nämä lähemmäksi tietoturvapalveluita ulkoista asiantuntemusta vaativissa tilanteissa, Vermanen kertoo.

Hanke toteutetaan tiiviissä yritysyhteistyössä kehitystoimien kohteena olevien yritysten ja palveluntarjoajien kanssa. Kohdeyritysten osalta hanke painottaa itsenäisesti hyödynnettävien ja selkeiden toimintatapojen tuottamista pk-sektorin resurssirajoitteet huomioiden. Vastaavasti palveluntarjoajien tuella pyritään löytämään matalammalla kynnyksellä hyödynnettäviä ja kyberturvallisuuden kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja.

Hanke huomioi kestävän kehityksen luomalla pitkäjänteisiä ja mahdollisimman laajalti pk-sektorilla hyödynnettäviä käytäntöjä itsearvioinnin ja kyberturvapalveluiden kehittämiseksi, sekä jatkuvaa kehitystä tukevia ulkoisia palvelukokonaisuuksia.

4K:n toteutuksesta vastaavat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa pääosin Euroopan unioni (Euroopan aluekehitysrahasto).

Luotu 21.09.2021 | Muokattu 21.09.2021