Aiemmin raskausdiabeteksen saaneet tarvitsevat ravitsemusohjausta myös uudessa raskaudessa

08.02.2022

Ylipainoisilla naisilla on raskausaikana heikompi ruokavalion ravitsemuksellinen laatu ja he harrastavat keskimäärin vähemmän liikuntaa kuin normaalipainoiset naiset. Aiemmassa raskaudessa todettu raskausdiabetes ei näy elintavoissa seuraavan raskauden aikana, todetaan Turun yliopiston uudessa tutkimuksessa.

Raskaana olevien naisten ylipaino yleistyy ja se on yksi merkittävä riskitekijä raskausdiabeteksen puhkeamiselle. Raskausdiabeteksen hoitoon suositellaan liikunta- ja ravitsemusohjausta, ja usein ruokavaliohoito riittääkin verensokeritasapainon hallintaan.

– Tämän vuoksi oletimme, että aiemmilla raskausdiabeetikoilla olisi yleensä terveyttä edistävät elintavat, kun he tulevat uudestaan raskaaksi. Yllätykseksemme näin ei kuitenkaan ollut, kertoo Turun yliopiston väitöskirjatutkija Ella Muhli Varhainen ravitsemus ja terveys -tutkimusryhmästä.

Muhlin kyselytutkimuksessa selvitettiin 1 034 eri puolilla Suomea asuvan naisen ruokavalion laatua ja liikunnan määrää alku- ja keskiraskaudessa käyttäen valideja indeksejä.

Hieman yli puolella naisista (53 %) ruokavalion ravitsemuksellinen laatu oli heikko, ja hieman alle puolella naisista (45 %) vapaa-ajan liikuntaa oli vain noin tunti viikossa tai vähemmän. Aiemmista raskausdiabeetikoista 46 prosentilla oli hyvä ruokavalion ravitsemuksellinen laatu. Ruokavalion laatu ja liikunnan määrä olivat samanlaiset kuin naisten, joilla ei ollut aiempaa diagnoosia raskausdiabeteksesta.

Ylipainoisilla naisilla heikko ruokavalion ravitsemuksellinen laatu ja alhainen vapaa-ajan liikunnan määrä olivat yleisempiä kuin normaalipainoisilla naisilla. Ylipainoisista naisista 37 prosentilla ja normaalipainoisista naisista 53 prosentilla oli hyvä ruokavalion ravitsemuksellinen laatu. Ylipainoisilla naisilla kasvisten ja hedelmien sekä täysjyvätuotteiden käyttö oli vähäisempää kuin normaalipainoisilla naisilla.

– Tuloksemme osoittavat, että vain noin puolella aiemmista raskausdiabeetikoista ruokavalion ravitsemuksellinen laatu ja liikunnan määrä olivat suositusten mukaisia seuraavan raskauden aikana.

Aiemmilla raskausdiabeetikoilla ja ylipainoisilla naisilla on merkittävä raskausdiabeteksen puhkeamisen riski, joten terveyttä edistävän ruokavalion noudattaminen ja fyysinen aktiivisuus on heillä raskauden aikana erityisen tärkeää.

– Aiemmat raskausdiabeetikot ja ylipainoiset naiset voisivat hyötyä tehokkaammasta ravitsemusohjauksesta raskauden aikana tai uusista elintapamuutoksia tukevista keinoista, Muhli sanoo.

Tutkimus ”Living with Overweight, Rather than a History of Gestational Diabetes, Influences Dietary Quality and Physical Activity during Pregnancy” on julkaistu Nutrients-lehdessä: https://doi.org/10.3390/nu14030651

Luotu 08.02.2022 | Muokattu 08.02.2022