Raskauden aikaiset suoliston mikrobiston muutokset ennakoivat esidiabeteksen puhkeamista raskauden jälkeen

02.06.2023

Naisilla, joilla todettiin esidiabetes raskauden jälkeen, oli erilainen suoliston mikrobiston koostumus jo raskauden aikana kuin naisilla, joilla tätä ei todettu, selviää Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteistyötutkimuksesta.

Esidiabetes tarkoittaa kohonneita paastoverensokeriarvoja, jotka eivät kuitenkaan vielä täytä diabeteksen kriteerejä. Esidiabetes on vielä ehkäistävissä oleva tila, johon elämäntavat voivat vaikuttaa.

– Kuten monissa muissakin aineenvaihdunnallisissa häiriöissä, suoliston mikrobisto näyttää olevan yhteydessä myös esidiabeteksen kehittymiseen, tutkimuksen pääkirjoittaja, projektitutkija Noora Houttu sanoo.

Aiemmissa tutkimuksissa ei-raskaana olevilla esidiabeetikoilla on todettu muutoksia suoliston mikrobiston koostumuksessa verrattaessa terveisiin. Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan vastajulkaistussa tutkimuksessa selvitettiin, onko suoliston mikrobisto muuttunut jo ennen kuin esidiabetes todetaan. Lisäksi muutoksia mitattiin raskauden aikana. Uutta tutkimuksessa on myös metagenomiikkamenetelmä, jota käytettiin suoliston mikrobiston koostumuksen mittaamiseen. 

Tutkimukseen osallistui 176 raskaana olevaa naista, joilta mitattiin suoliston mikrobiston koostumus metagenomiikalla alku- ja loppuraskaudessa. Esidiabetes määritettiin tutkimuksessa kaksi vuotta synnytyksen jälkeen, jos verensokerin paastoarvo oli kohonnut. Viidesosalla naisista todettiin esidiabetes.  

Esidiabeteksestä kärsivillä naisilla suoliston mikrobiston hyödyllisten bakteerien määrä on vähäinen

Tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että alkuraskaudessa Ruminococcaceae bacterium D16, Anaerotruncus unclassified ja Ruminococcaceae noname -bakteerilajien osuudet olivat matalampia ja Escherichia unclassifed- ja Clostridiales bacterium 1_7_ 47FAA -lajien ja Parabacteroides -suvun osuudet korkeampia naisilla, joille todettiin esidiabetes verrattuna naisiin, joilla ei sitä todettu. Loppuraskauden Porphyromonas-suvun osuus oli matalampi ja Ruminococcus sp 5_1_39BFAA -lajin osuus korkeampi naisilla, joilla todettiin esidiabetes. 

– Joidenkin bakteerien todettiin suojaavaan esidiabetekselta. Tämä voi liittyä niiden kykyyn tuottaa lyhytketjuisia rasvahappoja, kuten butyraattia, aineenvaihdunnassaan. Butyraatin on todettu voivan olevan hyödyllinen sokeriaineenvaihdunnalle, Houttu kertoo.

Metagenomiikan avulla pystytään mikrobiston koostumuksen lisäksi tutkimaan mikrobiston toimintaa. Tässä tutkimuksessa bakteerien toiminnassa esidiaabetikoiden ja terveiden naisten välillä ei kuitenkaan havaittu eroa. 

Määrittämällä suoliston mikrobiston koostumus varhaisessa vaiheessa voitaisiin mahdollisesti saada vihiä tulevasta terveydestä. Lisäksi suoliston mikrobiston muokkaus esimerkiksi ravinnolla voisi olla yksi keino sairauksien ehkäisyssä. Lisää tutkimuksia kuitenkin kaivataan.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Acta Diabetologica -lehdessä.

Luotu 02.06.2023 | Muokattu 02.06.2023