Ravinto vaikuttaa suoliston mikrobiston koostumukseen (Väitös: Wei Wei Thwe Khine, 11.11.2022, lastentautioppi)

Wei Wei Thwe Khinen Turun yliopistoon tekemässä väitöstutkimuksessa ravinnolla oli tutkituista tekijöistä merkittävin vaikutus suolistomikrobiston koostumukseen.

Wei Wei Thwe Khinen väitöskirja osoitti, että suolistomikrobeissa on eroja eri ikäisillä ja maantieteellisesti eri alueilla asuvilla ihmisillä. Tutkimuksen mukaan ravinto näytti kuitenkin olevan tärkein suolistomikrobiston koostumukseen vaikuttava tekijä.

– Mikrobiston koostumus ja bakteereiden runsaus ja aktiivisuus vaikuttavat ruoansulatuskanavan terveyteen. Lapsilla mikrobiston varhainen koostumus vaikuttaa terveyteen pitkällä aikavälillä. Tutkimukseni osoitti, että mikrobiston koostumus vaikuttaa puolestaan mikrobiston kehitykseen, Khine sanoo.

Khine teki tutkimuksessaan ravintointerventioita ja tarkasteli niiden vaikutuksia mikrobistoon tutkimukseen osallistuneilla äideillä, lapsilla ja aikuisilla eteläisen Aasian maissa. Väittelijä selvitti mikrobiston koostumuksen vaikutuksia immunologisiin biomarkkereihin tutkimalla ruokavaliotyyppejä, tutkittavien etnistä taustaa ja maantieteellistä asuinympäristöä.

Khine tutki myös ulosteen mikrobistokoostumuksen muutoksia kahden interventiotutkimuksen yhteydessä, joissa tutkittavat singaporelaiset nauttivat joko fermentoitua Lactobacillus-bakteereita sisältävää probioottijuomaa tai runsaasti mausteita sisältää juomaa. Probioottijuoma muokkaa mirobistoa, kun taas polyfenolipitoiset mausteet muistuttavat prebioottivalmisteita, eli ne edesauttavat suolistossa olevien mikrobien kasvua.

– Tutkimukseni lisää tietoutta eri ikäisten ja eri alueilla elävien ihmisten mikrobiston koostumuksesta. Ruokavalion vaikutus heijastuu mikrobistomme koostumukseen ja aktiivisuuteen. Ruokatottumuksia muuttamalla, esimerkiksi valikoitujen probioottien tai ruokavaliomuutosten avulla, voimme vaikuttaa myönteisesti mikrobiston koostumukseen ja siten edistää terveellisiä elämäntapoja ja hyvinvointia, Khine toteaa.

***

MSc Wei Wei Thwe Khine esittää väitöskirjansa ”Human Microbiota: Determining Dietary Factors On the Journey From Infants To Adults” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 11.11.2022 klo 12.00 (Turun yliopisto, PharmaCity, Pha1-auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Marjukka Kolehmainen (University of Eastern Finland) ja kustoksena professori Seppo Salminen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on lastentautioppi.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: wei.t.khine@utu.fi

Luotu 04.11.2022 | Muokattu 04.11.2022