Raskauspahoinvoinnin luokittelua voidaan parantaa tiiviillä arviointityökalulla (Väitös: LL Linda Laitinen, 9.6.2023, synnytys- ja naistentautioppi)

Suomalaisten odottajien raskauspahoinvoinnin oireiden voimakkuus on useimmiten keskivaikeaa, ilmenee lääketieteen lisensiaatti Linda Laitisen väitöstutkimuksessa. Laitinen tarkasteli tutkimuksessaan raskauspahoinvoinnin vaikeusasteen luokittelua varten kehitetyn kyselymittarin käytettävyyttä arviointiin. Vastaavaa työkalua ei ole aiemmin ollut käytössä Suomessa.

Linda Laitinen tutki synnytys- ja naistentautiopin väitöskirjassaan Pregnancy-Unique Quantification of Emesis (PUQE) -kyselymittarin soveltumista käyttöön suomalaisilla odottajilla raskauspahoinvoinnin voimakkuuden arvioinnissa. PUQE on kansainvälisesti laajasti käytössä oleva kyselymittari, joka suomennettiin tutkimusta varten.

–  Raskauspahoinvoinnin oireista keskustellaan neuvolassa, mutta oireiden vaikeusasteen luokitteluun ei ole aiemmin ollut käytössä strukturoitua kyselymittaria. PUQE koostuu kolmesta kysymyksestä, joten se on helppo ja nopea käyttää, Laitinen sanoo. 

Raskauspahoinvointi on yleistä suomalaisilla odottajilla. Väitöstutkimus toi esiin, että raskauspahoinvointi heikentää odottajien fyysistä ja psyykkistä elämänlaatua sekä unen laatua. Useat taustatekijät olivat yhteydessä voimakkaampaan raskauspahoinvointiin: aiemmat raskaudet, matkapahoinvointitausta ja taipumus pahoinvointiin migreenin tai muun päänsäryn yhteydessä sekä sukulaisten raskauspahoinvointitausta.

Sairaalahoidolla parannusta voimakkaasta raskauspahoinvoinnista kärsivien elämänlaatuun

Raskauspahoinvoinnin oireiden voimakkuus vaihtelee lievästä aina hallitsemattomaan pahoinvointiin ja oksenteluun, jolloin tilaa kutsutaan nimellä hyperemesis gravidarum (HG).

–  Voimakas raskauspahoinvointi on aiempien tutkimusten perusteella yhteydessä raskauskomplikaatioihin. Siksi on tärkeää tunnistaa erityisesti tästä kärsivät odottajat, jotta he saisivat sopivaa hoitoa ja seurantaa, Laitinen toteaa.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin PUQE-kyselymittarin avulla raskauspahoinvoinnin esiintyvyyttä ja siihen yhteydessä olevia taustatekijöitä. Mittaria käytettiin kahdessa eri raskaana olevien aineistossa: 2411 neuvolasta rekrytoiduilla odottajilla ja 106 sairaalahoidossa olevilla HG-potilaalla. 

Neuvolasta raskauden seurantakäynneiltä rekrytoidut odottajat vastasivat kyselymittariin raskauden siihen asti pahimman raskauspahoinvoinnin mukaisesti. Odottajat vastasivat kyselyyn eri raskausviikoilla, mutta pisteet olivat vertailukelpoisia alkuraskauden ja loppuraskauden vastausten välillä. Sairaalahoidossa olevien voimakkaasta raskauspahoinvoinnista kärsivien HG-potilaiden pisteet laskivat hoidon aikana kuvastaen oireiden lievittymistä. Tämä muutos oli yhteydessä myös kohentuneeseen elämänlaatuun.

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella PUQE-kyselymittari soveltuu kliiniseen käyttöön myös Suomessa, sekä perusterveydenhuollossa raskauspahoinvoinnin voimakkuuden seulonnassa että sairaalahoidossa voimakkaasta raskauspahoinvoinnista kärsivien potilaiden hoitovasteen seurannassa. Lisäksi väitöstutkimus toi esiin useita raskauspahoinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä. Tuloksia voidaan hyödyntää odottajien neuvonnassa.

***

LL Linda Laitinen esittää väitöskirjansa Nausea and vomiting of pregnancy - Studies with Pregnancy-Unique Quantification of Emesis Questionnaire julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9.6.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

>> Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta

Vastaväittäjänä toimii professori Marja Vääräsmäki (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Päivi Polo (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on synnytys- ja naistentautioppi.

Väittelijän yhteystiedot: lmleht@utu.fi

>> Väittelijän kuva

>> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Tohtoriohjelma: Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)

Luotu 01.06.2023 | Muokattu 01.06.2023