Raskauden aikana käytetyt kalaöljy ja probiootit säätelevät emättimen mikrobistoa

13.04.2022

Turun yliopiston vetämässä tutkimuksessa selvisi, että kalaöljy ja probiootit ovat hyödyllisiä emättimen mikrobistolle raskauden aikana. Ne vähensivät sellaisten bakteerien määrää, jotka ovat mahdollisesti haitallisia terveydelle. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että raskauden aikana todettu raskausdiabetes sekä emättimestä mitattu matriksin metalloproteinaasi (MMP-8) olivat yhteydessä emättimen mikrobiston koostumukseen.

Epäterveelliset elintavat voivat horjuttaa emättimen mikrobiston tasapainoa. Emättimen mikrobiston tasapainon häiriintyminen voi johtaa bakteerivaginoosiin, joka raskauden aikana voi altistaa raskauskomplikaatioille, kuten ennenaikaiselle synnytykselle.

Turun yliopiston Varhainen ravitsemus ja terveys -tutkimusryhmä on uudessa tutkimuksessaan tarkastellut kalaöljyn ja probioottien vaikutusta emättimen mikrobistoon.

Tutkimuksessa raskaana olevat naiset jaettiin satunnaisesti neljään eri ryhmään alkuraskaudessa. Yhdelle ryhmälle jaettiin käytettäväksi kalaöljyä ja lumeainetta, toiselle probiootteja ja lumeainetta, kolmannelle kalaöljyä ja probiootteja sekä neljännelle kahdesti lumeainetta. Naiset käyttivät ravintolisiä alkuraskaudesta raskauden loppuun asti. Kerätyistä emätinnäytteistä määritettiin mikrobiston koostumus ja monimuotoisuus.

Ryhmien vertailuissa selvisi, että kalaöljy vähensi Ureaplasma urealyticum -lajin bakteereja ja probiootit Ureaplasma-suvun, U. urealyticum- ja Prevotella disiens -lajien bakteereja. Kalaöljy ja probiootit yhdessä vähensivät Dialister invisus- ja Prevotella timonensis -lajien bakteereja.

– Tutkimuksemme osoitti, että kalaöljy ja/tai probiootit voivat olla hyödyllisiä emättimen mikrobistolle, sillä ne laskivat mahdollisesti haitallisten bakteerien määrää emättimessä. Havaitsimme myös, että probiootteja saaneiden naisten ryhmän emättimen mikrobiston haitallisten bakteerien määrä väheni raskauden edetessä alkuraskaudesta loppuraskauteen, väitöskirjatutkija Noora Houttu summaa.

Toisaalta ristiriitaista oli, että emättimen mikrobiston monimuotoisuus kasvoi raskauden aikana kalaöljyä saaneiden naisten ryhmässä. Toisin kuin suoliston mikrobistossa, jossa monimuotoisuutta pidetään terveyden kannalta hyödyllisenä, emättimen mikrobiston monimuotoisuus on haitallista terveydelle.

– Tutkimus on ainutlaatuinen ja ehdottomasti tulokset ovat sellaisia, että nyt tarvitaan lisää tutkimuksia isommalla tutkittavien määrällä. Tällöin voitaisiin vahvistaa kalaöljyn ja probioottien yhteisvaikutus emättimen mikrobistoon, jota ei ole tutkittu aiemmin, Houttu kertoo.

Mikrobiston muutokset yhteydessä raskausdiabetekseen

Tutkimuksessa selvisi myös, että raskauden alun emättimen mikrobisto liittyi raskausdiabeteksen syntyyn. Tulos oli jokseenkin ristiriitainen, sillä mahdollisesti haitallisten bakteerien määrä oli alhaisempi raskausdiabeetikoilla kuin terveillä naisilla. Sama tulos nähtiin, kun loppuraskauden mikrobistoa tutkittiin raskausdiabeetikoilla, jotka olivat saaneet diagnoosin missä tahansa vaiheessa raskautta.

– On vaikea sanoa, altistavatko mikrobiston muutokset raskausdiabetekselle, vai johtuvatko mikrobiston muutokset raskausdiabeteksesta, Houttu sanoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi veren ja emättimen tulehdustilaa kuvaavia proteiineja.

– Verestä mitattu herkkä CRP ei ollut yhteydessä emättimen mikrobistoon, mutta korkeammat emättimen MMP-8-entsyymin pitoisuudet liittyivät matalampiin Lactobacillus-suvun bakteerilajin määrään ja kohonneeseen mikrobiston monimuotoisuuteen. Tulos antaa viitteitä siitä, että kohonneella MMP-8-pitoisuudella voi olla rooli emättimen mikrobiston tasapainon horjuttamisessa, Houttu päättää.

Artikkeli “Potential pathobionts in vaginal microbiota are affected by fish oil and/or probiotics intervention in overweight and obese pregnant women” on julkaistu Biomedicine and Pharmacotherapy -lehdessä: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112841.

Luotu 13.04.2022 | Muokattu 13.04.2022