Avoin luentosarja keinoista tehdä pitkäjänteisempää politiikkaa

05.10.2020

Ratkaistaanko ilmastonmuutos järjellä vai tunteella? Miten tulevat sukupolvet voidaan huomioida demokraattisessa päätöksenteossa? Miten kansalaisten ja päättäjien poliittiset aikakäsitykset eroavat? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastausta Turun yliopiston PALO-tutkimushankkeen kaikille avoimella luentosarjalla.

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa eli PALO-tutkimushankkeen tavoitteena on demokratian vahvistaminen Suomessa. Hankkeen aikana tutkijat tutkivat ja kehittävät aiempaa toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle. Taustalla on ajatus, että politiikan käytäntöjä uudistamalla voidaan ottaa paremmin huomioon pitkän aikavälin seuraukset ja tulevat sukupolvet. Näin päätöksistä tulee myös kestävämpiä ja oikeutetumpia. Hankkeessa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus.

PALO ja Turun kaupunginkirjasto järjestävät syksyllä 2020 kaikille avoimen Studia generalia -luentosarjan ”Näkökulmia pitkäjänteisempään politiikkaan” Turun pääkirjaston Studiossa (Linnankatu 2) torstaisin 8.10.–12.11.2020 klo 18–19.

Tapahtumat järjestetään koronarajoitukset ja turvavälit huomioiden. Tilan osallistujamäärä on rajattu 30 henkilöön. Mukaan voi tulla yhdelle tai kaikille luennoille osallistujamäärän rajoitukset huomioiden.
Tilaisuutta voi myös verkossa Turun kaupunginkirjaston Facebook-sivulla osoitteessa https://www.facebook.com/turunkaupunginkirjasto/live. Luentotallenne on katsottavissa luennon jälkeen kahden viikon ajan edellä olevan linkin takana.

Ohjelma

I) Ratkaistaanko ilmastonmuutos järjellä vai tunteella?
Professori Kaisa Herne ja tutkijatohtori Esa Palosaari, Tampereen yliopisto
To 8.10.2020, klo 18-19

II) Kansalaisten ja päättäjien poliittiset aikakäsitykset
Tutkimusjohtaja Lauri Rapeli ja projektitutkija Vesa Koskimaa, Åbo Akademi
15.10.2020, klo 18-19

III) Miten tulevat sukupolvet voidaan huomioida demokraattisessa päätöksenteossa?
Professori Maija Setälä, Turun yliopisto
To 22.10.2020, klo 18-19

IV) Osallistamisesta yhteisluomiseen: Kohti pitkäjänteisempää luonnonvara- ja ympäristöpolitiikkaa
Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
To 29.10.2020, klo 18-19

V) EU:n pitkät tähtäimet
Professori Henri Vogt, Turun yliopisto
To 5.11.2020, klo 18-19

VI) Yhteisluominen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa
Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää ja tutkija Matti Salo, Luonnonvarakeskus, suunnittelujohtaja Heikki Saarento ja erikoissuunnittelija Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
To 12.11.2020, klo 18-19

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Mari Taskinen, mjtask@utu.fi, https://paloresearch.fi/events/studiageneralia2020/

Luotu 05.10.2020 | Muokattu 05.10.2020