Dynamo-hanke tekee museoista kestävän tulevaisuuden rakentajia

07.10.2020

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa alkanut DYNAMO-hanke tuottaa museoille uudenlaisen toimintatavan yhteisöllisinä tulevaisuuden rakentajina. Hankkeen vaikutuksesta museot luovat ihmisille mahdollisuuksia pohtia ja muuttaa tulevaisuuden suuntaa. Hanke toteutetaan yhdessä Suomen Metsämuseo Luston ja Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osaston kanssa.

DYNAMO-hanke tarttuu ajatukseen siitä, että maailman nykytila vaatii yksilöiltä ja yhteiskunnalta kokonaan uudenlaisia toimintatapoja. Uudella projektilla vastataan kulttuurisen muutoksen tarpeeseen.

Hankkeessa kehitetään dynaamisen museon konseptia ja tulevaisuusperintöverstas-palvelua, jotka voivat toimia jatkossa museokentän pysyvinä toimintamuotoina. Molempien eteen on jo tehty työtä: kehittämisjohtaja, dosentti Leena Paaskoski on lähtenyt luomaan dynaamisen museon ajatusta Suomen Metsämuseo Lustossa, ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen varajohtaja, dosentti Katriina Siivonen on kehittänyt tulevaisuusperinnön käsitettä.

Näiden käsitteiden ja menetelmien yhdistäminen on uutta. Hankkeessa lähdetään siitä ajatuksesta, että museot ovat muuttumassa ja aineeton kulttuuriperintö on tulossa uutena asiana niiden toimintaan. Koska aineeton kulttuuriperintö on tietoja, taitoja ja tekoja, sitä ei voi elävässä muodossa tallentaa museoihin. Sen sijaan sitä voidaan pohtia ja kehittää yhdessä ihmisten kanssa uudenlaisiin muotoihin ja siten ottaa kulttuurisen kestävyysmuutoksen vauhdittajiksi.

– Kestävä kehitys edellyttää muutoksia arjessa ja ajattelutavoissa. Menneisyyden ja nykyisyyden käytänteistä on tärkeää erottaa, mitkä piirteet tukevat tulevaisuusperintöinä kokonaiskestävyyttä ja missä tarvitaan aivan uusien kestävien tulevaisuusperintöjen yhteisluomista, kertoo hankejohtaja Katriina Siivonen.

Siivonen toimii myös Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin eli Kestävyyspaneelin varapuheenjohtajana sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän puheenjohtajana.

Hanketta (1.8.2020–31.3.2022) rahoittavat Sitra Sivistys+-hankkeen osana ja Museovirasto Ratkaisuriihi-rahoituksella. Hankkeen kokeilukumppaneina toimivat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Tekniikan museo, Suomen maatalousmuseo Sarka, Suomen valokuvataiteen museo sekä Tiedekeskus Heureka.

Dynamosta pääsee keskustelemaan hankkeen tutkijoiden kanssa valtakunnallisissa museoalan tapahtumissa, joissa hanketta esitellään ja joissa erityisesti sen ajatuksia pääsee kommentoimaan. Tapahtumista kerrotaan hankkeen nettisivuilla.

> Hankkeen verkkosivut

Luotu 07.10.2020 | Muokattu 07.10.2020