Hevosen pitkäaikainen suhde omistajaansa näyttää vähentävän sen stressiä uusia tilanteita kohtaan

25.08.2022

Tuore tutkimus osoittaa, että hevonen voi suhtautua vastahakoisemmin uusiin tilanteisiin, jos sillä on useita ratsastajia tai kouluttajia, taustalla on lukuisia omistajanvaihdoksia tai hevonen on ollut nykyisellä omistajallaan vasta vähän aikaa. Hevosen ja ihmisen välistä vuorovaikutusta tutkineen kansainvälisen tutkimusryhmän tulokset viittaavat siihen, että hyvän vuorovaikutussuhteen luominen hevosen kanssa vaatii aikaa.  

Hevoset ovat eläneet ihmisten kanssa tuhansia vuosia. Yhteisen evoluution ansiosta hevosten sosiaaliset taidot ovat kehittyneet niin, että niiden on helppo olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa: ne reagoivat ihmisten tunnetiloihin ja ymmärtävät ihmisten käskyjä.

– Kesyhevoset voivat viettää päivittäin useita tunteja vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, mikä saattaa vaikuttaa hevosten hyvinvointiin, fysiologiaan ja käyttäytymiseen. Siksi on tärkeää ymmärtää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat hevosten tunnetiloihin ihmisten kanssa työskennellessä ja muovaavat ihmisen ja hevosen välistä suhdetta – erityisesti hevoselle uusissa ja mahdollisesti stressaavissa tilanteissa, sanoo väitöskirjatutkija ja tutkimuksen johtava kirjoittaja Océane Liehrmann Turun yliopiston biologian laitokselta.

Turun ja Helsingin yliopiston sekä ranskalaisen INRAE of Nouzilly -yliopiston tutkijoista koostunut tutkijaryhmä tarkasteli hevosen ja ihmisen välistä vuorovaikutusta ja hevosten tapaa reagoida uusiin tilanteisiin. Tutkimuksessa oli mukana 76 yksityisomistuksessa olevaa harrastehevosta Turun alueelta.

Tutkimuksessa hevoset osallistuivat kahteen käyttäytymiskokeeseen, joissa tutkijat havainnoivat ja analysoivat hevosten reaktiota niille uusiin asioihin. Lisäksi tutkijat selvittivät, reagoiko hevonen eri tavalla, kun se kohtaa uuden esineen tutun omistajansa tai vieraan tutkijan kanssa.

Tutkija taluttaa hevosta valkoiselle alustalle.

Océane Liehrmann ohjaamassa hevosta pehmeälle alustalle, jollaisella tämä hevonen ei ole aiemmin kävellyt. Kuva: Veera Riihonen

Hevoset ohjattiin ensin kävelemään kahdella niille uudella alustalla, valkoisella pressulla ja pehmeällä peitolla. Yhdelle alustoista hevosen talutti omistaja, toiselle tutkija. Seuraavaksi omistaja tai tutkija esitteli hevosille niille uuden esineen, joka oli tässä tutkimuksessa pehmolelu. Hevoselle annettiin minuutti aikaa tutkia lelua vapaasti, ja sitten lelua pidellyt henkilö lähestyi hevosta ja yritti koskettaa lelulla hevosen kaulaa ja selkää.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että hevoset, joilla on ollut lyhyt vuorovaikutussuhde omistajansa kanssa, ovat vastahakoisempia ja stressaantuneempia uusissa tilanteissa tai kohdatessaan vieraita esineitä tai alustoja, verrattuna hevosiin, jotka ovat olleet vähintään 6–8 vuotta samalla omistajalla.

– Mielenkiintoista oli, että hevoset, jotka ovat tekemisissä vain oman omistajansa kanssa, olivat rauhallisimpia vierailla alustoilla ja sallivat lelulla koskettamisen. Hevoset, joiden kanssa työskentelee useampi eri henkilö, osoittivat enemmän stressin merkkejä testitilanteissa, Liehrmann kertoo.

Saman omistajan kanssa koko elämänsä viettäneet hevoset sallivat useammin vieraalla esineellä koskettamisen kuin hevoset, joiden omistaja oli vaihtunut useita kertoja niiden elämän aikana. Useita omistajanvaihdoksia läpikäyneet hevoset osoittivat enemmän stressin merkkejä ja välttelivät useammin vieraalla esineellä koskettamista.

– Hevosten mahdollisuutta muodostaa pitkiä suhteita omistajansa kanssa rajoittaa se, että useilla niistä omistaja vaihtuu useamman kerran hevosen elämän aikana. Olimmekin kiinnostuneita erityisesti hevosen ja omistajan välisen suhteen keston vaikutuksesta hevosten käytökseen uusissa, mahdollisesti stressaavissa tilanteissa, Liehrmann sanoo.

Tutkija koskettaa pehmolelulla hevosen selkää.

Océane Liehrmann tarkkailee hevosen reaktiota, kun sitä kosketetaan sille vieraalla esineellä. Kuva: Veera Riihonen

Yli 17-vuotiaat hevoset kieltäytyivät muita useammin astumasta pressun tai peiton päälle, kun niille vieras ihminen talutti niitä. Omistajansa kanssa lähes jokainen näistä hevosista astui vieraalle alustalle.

– Vanhoilla hevosilla on usein huono näkö, ja on osoitettu, että ne saattavat tuntea enemmän ahdistusta tai jännitystä uusia ja vieraita asioita kohtaan kuin nuoret hevoset. Siksi vanhemmat hevoset usein kokevat olonsa turvallisemmaksi, kun ne kohtaavat itselleen vieraan alustan tutun ihmisen kanssa, Liehrmann sanoo.

Tutkimus osoittaa, että hevosen lyhyt suhde omistajaansa, useat ratsastajat sekä lukuisat omistajanvaihdokset voivat lisätä sen vastahakoisuutta vieraita esineitä ja alustoja kohtaan, mikä vaikuttaa negatiivisesti ihmisen ja eläimen väliseen suhteeseen uusissa tilanteissa.

– Löydöksemme tuovat esiin sen, että ihmisen ja eläimen välisen positiivisen suhteen kehittyminen voi viedä aikaa. Siihen vaikuttavat useat tekijät, kuten hevosen aiemmat vuorovaikutustilanteet ihmisten kanssa. Tuloksemme osoittavat myös, että eläinten suhteet niiden ihmishoitajiin tulisi ottaa paremmin huomioon, kun tarkastellaan tai tutkitaan eläinten hyvinvointia, Liehrmann toteaa.

> Tutustu tutkimusjulkaisuun

Kuvat

Media voi hyödyntää vapaasti oheisia kuvia aiheeseen liittyvässä uutisoinnissaan.

> 30-vuotias hevonen

> Tutkimustilanne
Kuvateksti: Océane Liehrmann tarkkailee hevosen reaktiota, kun sitä kosketetaan sille vieraalla esineellä. Kuva: Veera Riihonen

> Tutkimustilanne
Kuvateksti: Océane Liehrmann ohjaamassa hevosta pehmeälle alustalle, jollaisella tämä hevonen ei ole aiemmin kävellyt. Kuva: Veera Riihonen

> Video tutkimustilanteesta

Luotu 25.08.2022 | Muokattu 22.06.2023