Huippupedot apuna supikoiran torjunnassa

14.07.2022

Turun ja Helsingin yliopistojen ekologit ovat havainneet, että haitallista vieraslajia supikoiraa esiintyi merkittävästi vähemmän susi- ja ilvesalueilla.

Supikoira on Euroopassa vieraslaji, jonka kantaa yritetään pienentää. Tämän toivotaan mm. pienentävän dramaattisesti vähentyneiden vesilintujen pesähävikkiä.

Uudessa Turun ja Helsingin yliopistojen yhteisessä tutkimuksessa havaittiin, että susi- ja ilvesalueilla supikoirahavaintoja tehtiin alle puolet siitä, mitä niitä tehtiin muualla. Tutkimuksessa kerättiin havaintoja 580 riistakameralla Etelä- ja Keski-Suomessa. 

Suomessa luontaisesti esiintyvillä mäyrällä ja ketulla ei havaittu vastaavaa eroa suurpetoalueilla ja muualla kuin supikoiralla. Esimerkiksi ketun havainnot ennemminkin lisääntyivät susireviireillä, mikä aiempien tutkimusten mukaan saattaa liittyä siihen, että kettu käyttää hyväkseen susien maastoon jättämiä haaskoja. 

– Supikoira hitaampana eläimenä kettuun ja mäyrään verrattuna on ehkä helpompi saalis sudelle ja ilvekselle. Toisaalta petojen läsnäolo voi myös karkottaa supikoiria, toteaa tutkimuksen pääkirjoittaja erikoistutkija Vesa Selonen Turun yliopistosta. 

– Tulos on mielenkiintoinen, koska se tukee ajatusta, että huippupedot voisivat toimia vieraslajin, tässä tapauksessa supikoiran, torjunnassa, toteaa Turun yliopiston ekologian professori Toni Laaksonen.

Samalla Laaksonen kuitenkin varoittaa, että yhden tutkimuksen perusteella ei voi tehdä asiasta lopullisia johtopäätöksiä. Kahden yliopiston tutkijaryhmä onkin keräämässä uutta aineistoa asian varmistamiseksi.

Tutkimusprojekti selvittää jatkossa myös metsästäjien tehopyynnin roolia supikoiran torjunnassa, osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Sotka-projektia.

– Olisikin mielenkiintoista selvittää, voivatko suurpedot auttaa metsästäjiä tyhjentämään joitakin alueita supikoirista, pohtii tutkimukseen osallistunut yliopistonlehtori Veli-Matti Väänänen Helsingin yliopistosta. 

Tutkimuksen riistakamera-aineistoissa supikoira oli selkeästi yleisempi kuin mäyrä ja kettu. Aiempi tieto supikoiran yleisyydestä suhteessa muihin keskikokoisiin nisäkäspetoihin Suomessa on vajavaista.

Tutkimusartikkeli “Invasive species control with apex predators: increasing presence of wolves is associated with reduced occurrence of the alien raccoon dog” on julkaistu Biological Invasions -lehdessä: https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-022-02850-2

Lisätietoja:

Vesa Selonen
vessel@utu.fi

Veli-Matti Väänänen
veli-matti.vaananen@helsinki.fi 

Kuvia medialle:

Median edustajat voivat vapaasti hyödyntää oheisia kuvia aiheeseen liittyvässä uutisoinnissa, kunhan kuvaaja mainitaan. Kuvaaja: Kosteikkoekologian ryhmä, Helsingin yliopisto

> Supikoira kuvattuna riistakameralla. (Kuva: Kosteikkoekologian ryhmä, Helsingin yliopisto)
> Supikoira linnunpesällä. (Kuva: Kosteikkoekologian ryhmä, Helsingin yliopisto)

Luotu 14.07.2022 | Muokattu 15.07.2022