Joulukuun professoriluennoilla esillä eläinten ekologia ja vuorovaikutus ihmisen kanssa, Amazon-tutkimus sekä poliittinen valikoituminen

02.12.2019

Turun yliopiston uudet professorit Toni Laaksonen (ekologia), Hanna Tuomisto (ekologia) sekä Janne Tukiainen (taloustiede) pitävät professoriluentonsa keskiviikkona 4.12. klo 18 Natura-rakennuksen salissa IX (Yliopistonmäki, Turku).

Ekologian professori Toni Laaksonen puhuu otsikolla Yhteiselon ihanuus ja kurjuus – ekologinen vuorovaikutuksemme eläinten kanssa. Laaksonen on keskittynyt tutkimuksessaan selkärankaisten eläinten ekologiaan ja kannanarviointiin, eläinten käyttäytymiseen ja evoluutioon ihmisvaikutuksen muokkaamassa ympäristössä sekä ihmisten ja eläinten välisiin konflikteihin ja tutkimukseen osana konfliktien hallintaa.
 
Ekologian professori Hanna Tuomisto pitää luentonsa otsikolla Amazon-tutkimuksen haasteita: Kuinka nähdä metsä puilta. Tuomiston tutkimus on keskittynyt kasvillisuusekologiaan, ilmentäjälajien ja kaukokartoituksen käyttöön sademetsien tutkimuksessa sekä Amazonian saniaisten taksonomiaan, systematiikkaan ja eliömaantieteeseen.
 
Taloustieteen professori Janne Tukiainen luennoi otsikolla Poliittinen valikoituminen. Tukiainen on tutkinut julkisia hankintoja, kuntaliitoksia sekä poliittista valikoitumista. 
 
Kaikki Turun yliopistoon vähintään viideksi vuodeksi professorin tehtävään otetut professorit astuvat perinteisen tavan mukaan tehtäväänsä pitämällä julkisen luennon. Yleiskielisessä, 15 minuuttia kestävässä luennossaan professorit kertovat tieteenalastaan ja tutkimuksestaan.

Luennot ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
 

Lisätietoja:

viestintäjohtaja Anne Paasi, p. 040 735 4858, anne.paasi@utu.fi

Luotu 02.12.2019 | Muokattu 02.12.2019