Juha Laine ja Timo Veromaa Turun yliopiston työelämäprofessoreiksi

19.04.2021

Dosentti Juha Laine on nimitetty Turun yliopiston lääketaloustieteen työelämäprofessoriksi ja LT, eMBA Timo Veromaa lääkekehityksen työelämäprofessoriksi. Nimityksillä vahvistetaan Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen, Suomen Akatemian rahoittaman InFLAMES-lippulaivahankkeen toimintaa. Molemmat työelämäprofessorit on kutsuttu osa-aikaiseen tehtävään InFLAMES-lippulaivan rahoituskauden ajaksi.

InFLAMES – Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina -lippulaivan tärkeitä tavoitteita ovat läpimurrot lääkekehityksen, diagnostiikan ja yksilöllisen lääketieteen aloilla. Innovaatiot, kansainvälistä kärkeä edustavat tutkijat, huippuluokan tutkimusinfrastruktuuri ja tiivis yliopistojen ja liike-elämän yhteistyö luovat perustan lippulaivan tutkimukselle. Juha Laineen ja Timo Veromaan työelämäprofessorinimitykset tukevat lippulaivaa näissä tavoitteissa.

Lääketaloustieteen työelämäprofessorin tehtävän tarkoituksena on lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä yhteistyötä Turun yliopiston ja lääkealan yritysten välillä. Lääkekehityksen työelämäprofessuurin tarkoituksena on puolestaan tuoda lisää life science -alan yritys- ja innovaatio-osaamista Turun yliopistoon, lisätä yhteistyötä yliopiston ja lääkealan yritysten välillä sekä toimia mahdollistajana innovaatioiden kaupallistamisessa.

– Meille oli jo InFLAMESia rakennettaessa selvää, että työelämäprofessorit olisivat keskeinen väline yliopistossa tehtyjen löydösten kaupallisen potentiaalin tunnistamisessa ja sopivan jatkojalostajan löytämisessä yritysmaailmasta. Olemme todella iloisia saadessamme Laineen ja Veromaan tiimiimme, iloitsee InFLAMES-lippulaivan johtaja, akateemikko Sirpa Jalkanen.

– Työelämäprofessorien nimittämisellä Turun yliopisto on voinut tuoda opettajiksi ja tutkimuksen ohjaajiksi henkilöitä, joilla on juuri tällä hetkellä yhteiskunnan erityisesti tarvitsemaa osaamista. Työelämäprofessorit kehittävät yliopiston ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Rekrytointien myötä voimme vahvistaa strategisesti tärkeitä alojamme ja kasvattaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola

Juha Laine vahvistaa yliopiston lääketaloustieteen osaamista

Juha LaineLääketaloustieteen työelämäprofessoriksi nimitetty Juha Laine on filosofian tohtori sekä lääketaloustieteen ja terveystaloustieteen dosentti. Laine työskentelee lääkeyritys Rochessa. Hän vastaa siellä reaalimaailman aineistoa hyödyntävien tutkimusten, kuten esimerkiksi rekisteritutkimusten koordinoinnista ja toimii myös terveystaloustieteen asiantuntijana. Turun yliopistolla on ollut vuodesta 2018 yhteistyösopimus Rochen kanssa. Laineen rekrytointi työelämäprofessoriksi on erillinen lisäaskel Rochen ja Turun yliopiston välisessä yhteistyössä.

Aiemmin Laine on toiminut muun muassa tutkijana ja erikoistutkijana Stakesissa (nyk. THL), terveystalousasiantuntijana AstraZenecassa ja terveystalouspäällikkönä Pfizerilla. Laine on myös julkaissut runsaasti ja monipuolisesti. Lisäksi hänellä on laaja kokemus vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta. 

– Olen kiitollinen Turun yliopistolle ja InFLAMES-hankkeelle työelämäprofessuuriin mahdollistamisesta. Turun yliopisto on tunnettu korkeatasoisesta lääketieteen ja taloustieteen tutkimuksesta ja opetuksesta. Immuunijärjestelmän tutkimus on vuosien mittaan tuottanut käyttöömme uusia hoitometelmiä, joilla vakavien sairauksien kulkua on voitu muuttaa dramaattisesti. Uusien hoitomenetelmien avulla on voitu vähentää sairauksien taloudellista ja inhimillistä tautitaakkaa ja muuttaa hoitokäytäntöjä. Työtä kuitenkin vielä riittää ja korkeatasoiselle tutkimukselle on tarvetta. Olen innostuneena mukana edistämässä InFLAMES-hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja lisäämässä lääketieteellisen ja terveystaloustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen yhteistyötä, Laine summaa.

Laineen professuuri sijoittuu lääketieteelliseen tiedekuntaan ja Turun yliopiston kauppakorkeakouluun. Vahvan terveystaloustieteellisen tutkimustaustan omaava Laine tuo tutkimukseen ja opetukseen lääketieteellisen tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun yhteisiä kiinnostuksen kohteita vahvistavaa osaamista. Työelämäprofessuuriin kuuluu mm. lääketaloustieteeseen ja lääkehoitojen kustannusvaikuttavuuden arviointiin liittyvän kurssin opetus vuosittain.

– Juha Laineen terveystaloustieteen ymmärrys ja lääkeyritystausta tuo arvokkaan näkökulman esimerkiksi kustannuskehityksen arvioimiseen terveydenhuollossa. Tämä tukee Turun yliopiston pyrkimystä tarjota tutkittua tietoa sote-uudistuksen tueksi, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen

– Juha Laineen monipuolinen osaaminen tuo upean lisän monitieteiseen terveystaloustieteen tutkimukseen ja koulutukseen. Talouden ja lääketieteen yhdistävää erityisosaamista on Suomessa vähän, vaikka sille on valtava kysyntä koko yhteiskunnan näkökulmasta, toteaa Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund

Timo Veromaan laaja life science- ja terveysteknologiayritysalan kokemus edistää lippulaivan tavoitteita

Timo VeromaaLääkekehityksen työelämäprofessoriksi nimitetty LT, eMBA Timo Veromaa on tutkijataustainen johtajakoulutuksen saanut lääkäri, joka on toiminut life science- ja terveysteknologia-alan yritysten johtotehtävissä ja hallitustyössä 25 vuoden ajan Suomessa, Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Suomessa ja Yhdysvalloissa pörssilistatun lääkekehitysyhtiö Biotie Therapies Oyj:n toimitusjohtajana Veromaa vastasi suhteista omistajiin, potentiaalisiin sijoittajiin ja julkisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin rahoittajiin. 

Tällä hetkellä Veromaa toimii Helsingissä ja Tukholmassa First North -pörssilistatun geeniterapiaa ja biologisia lääkkeitä kehittävän Herantis Pharma Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja kansallisen Biopankkiosuuskunnan FINBB:n hallituksen puheenjohtajana. Veromaa on ollut aktiivinen lukuisissa alan julkisen sektorin hankkeissa yritystoiminnan edellytysten kehittämisessä Suomessa ja toiminut lukuisissa luottamustehtävissä.

– Olen todella innoissani tästä nimityksestä. Immunologian perustutkimuksesta on syntynyt merkittäviä uusia lääkkeitä ja muita hoitomuotoja syöpään ja autoimmuunisairauksiin, ja koen olevani etuoikeutettu voidessani auttaa InFLAMES-lippulaivan huippututkijoita kaupallisten mahdollisuuksien arvioinnissa, Veromaa sanoo.

Veromaan professuuri sijoittuu lääketieteelliseen tiedekuntaan. 

– Veromaa tuo Turun yliopistoon life science -alan laajaa yritysosaamista ja kokemusta tiiminrakentajana ja innostavana johtajana sekä syvää näkemystä kokeneena mentorina. Hänellä on vahva verkosto Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi Veromaa tuntee life science- ja terveysteknologia-alan innovaatio- ja rahoitusketjun startup-vaiheesta markkinoille, Pekka Hänninen summaa.

Työelämäprofessorit esittäytyvät kaikille avoimissa webinaareissa 3. ja 17.5.2021:  

Webinaarien kieli on englanti. 

Lisätietoja:

Juha Laine, Real World Data Lead & Health Economics Advisor, Roche Oy, +358 40 0534923, juha.laine@roche.com 
Timo Veromaa, Timo Veromaa, +358 40 573 9933, timo.veromaa@utu.fi 
Sirpa Jalkanen, InFLAMES-lippulaivan johtaja, akateemikko, Turun yliopisto, +358 40 566 9611, sirjal@utu.fi 
Pekka Hänninen, dekaani, lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto,  +358 40 765 1547, pekka.e.hanninen@utu.fi 
Markus Granlund, dekaani, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, +358 50 411 8588, markus.granlund@utu.fi 

Luotu 19.04.2021 | Muokattu 19.04.2021