Kofeiini vaikuttaa aivojen dopamiinitoimintaan Parkinsonin taudissa

28.05.2024

Pitkäaikainen korkea kofeiinin kulutus on yhteydessä dopamiinitoiminnan muutokseen Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla, osoittaa tuore Turun yliopiston ja Tyksin johtama kansainvälinen tutkimus. Kofeiinin käyttö ennen diagnostista aivojen dopamiinikuvantamista voi myös vaikuttaa kuvaustulokseen.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet kahvin ja kofeiinin käytön pienentävän Parkinsonin taudin riskiä. Kofeiinin vaikutusta Parkinsonin taudin etenemiseen ei ole kuitenkaan tutkittu aikaisemmin.

Turun yliopiston ja Tyksin johtamassa seurantatutkimuksessa selvitettiin, miten Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden dopamiinitoiminta muuttuu vuosien aikana suhteessa heidän kofeiinin kulutukseensa. Dopamiinitoimintaa mitattiin aivojen dopamiinitransportterien (DAT) kuvantamisella SPECT-menetelmällä (single photon emission computed tomography).

– Korkean kofeiininkulutuksen ja pienemmän Parkinsonin taudin sairastumisriskin välinen yhteys on osoitettu epidemiologisissa tutkimuksissa, mutta meidän tutkimuksemme on ensimmäinen, joka selvitti kofeiinin vaikutusta Parkinsonin taudin etenemiseen, oireisiin ja dopamiinitoimintaan, kertoo tutkimusta johtanut Turun yliopiston neurologian professori Valtteri Kaasinen.

Kofeiinin kulutus ei vaikuttanut Parkinsonin oireisiin

Kliinisissä tutkimuksissa verrattiin 163 varhaisen vaiheen Parkinsonin tautia sairastavaa henkilöä ja 40 tervettä verrokkia. Tutkimukset ja kuvaukset tehtiin kahteen kertaan niin, että ensimmäisen ja toisen tutkimuksen välillä oli keskimäärin 6 vuotta. Aivojen dopamiinitransportterien sitoutumisen muutosta verrattiin potilaiden kofeiinin kulutukseen, joka selvitettiin sekä validoidulla kyselytutkimuksella että määrittämällä kofeiinin ja sen aineenvaihduntatuotteiden pitoisuudet verinäytteestä.

Tulokset osoittivat, että paljon kofeiinia käyttävillä potilailla dopamiinitransportterin sitoutuminen laskee 8,3–15,4 % enemmän verrattuna vähän kahvia juoviin. Dopamiinitoiminnan laskun taustalla ei kuitenkaan todennäköisesti ole dopamiinihermosolujen suurempi väheneminen kofeiinin käytön seurauksena, vaan pikemminkin aivojen kompensaatiomekanismi, jota on nähty myös terveillä henkilöillä kofeiinin ja muiden stimulanttien käytön jälkeen.

Aivokuvannuskuvia, joissa aivojen DAP-arvo värein kuvattuna

Matalan ja korkean kahvin/kofeiinin käytön vaikutus aivojen dopamiinitransportterisitoutumiseen Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla. 

– Vaikka kofeiini saattaa vähentää Parkinsonin taudin riskiä, tutkimuksemme tuloksen perusteella jo diagnosoiduille potilailla ei korkeasta kofeiinin käytöstä ole hyötyä dopamiinijärjestelmän kannalta. Suurempi kofeiinin käyttö ei myöskään johtanut vähäisempiin taudin oireisiin, kuten parempaan motoriikkaan, Kaasinen sanoo.

Toisena merkittävä löydöksenä tutkimuksessa todettiin, että akuutti kofeiinin käyttö esimerkiksi kuvantamispäivän aamuna nostaa hetkellisesti DAT-sitoutumisarvoja. Tämä voi vaikeuttaa Suomessakin yleisesti kliinisesti käytössä olevan aivojen dopamiinitransportterikuvauksen tulkintaa raja-arvoisissa tapauksissa. Tutkimustulosten perusteella kahvista ja kofeiinista olisi syytä pidättäytyä vähintään 24 tunniksi ennen diagnostista DAT-kuvantamista.

Tutkimustulokset on julkaistu Annals of Neurology -tiedejulkaisussa 20.5.2024.

Lisätietoja:

Professori Valtteri Kaasinen
valtteri.kaasinen@utu.fi

 

Kuvat: Pexels / Rodolfo Quirós
Kliiniset neurotieteet / Turun yliopisto

Luotu 28.05.2024 | Muokattu 28.05.2024