Kulttuurikampus Turku alustaksi kulttuuritoiminnan kehittämiselle

21.12.2020

Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy, Turun musiikkiopetus Oy sekä Turku Science Park Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Kulttuurikampus Turku -yhteistyön käynnistämiseksi.

Sopimus tiivistää strategista yhteistyötä oppilaitosten, yritysten, kolmannen sektorin ja kaupungin kesken. Tavoitteena on lisätä kulttuurialan elinvoimaisuutta ja vaikuttavuutta sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Pääpaino on koulutuksen, tutkimuksen, liiketoiminnan sekä viestinnän ja palveluiden kehittämisessä, joihin perehtyvien työryhmien työskentely on jo alkanut.

Kulttuurikampus Turku tulee toimimaan verkostomaisena alustana kulttuurialaan kytkeytyville toimijoille samalla tavoin kuin Terveyskampus Turku ja Teknologiakampus Turku toimivat jo omilla aloillaan. Työn tuloksena Turkuun syntyy kulttuurialan osaamiskeskus, joka lisää alan työpaikkoja, kasvattaa alueen rahoitusta ja vahvistaa sen vetovoimaa ja pitovoimaa.

– Turun monipuolinen kulttuurialan koulutusvalikoima luo oppilaitoksille hyvät edellytykset kehittää yhdessä ristiinopiskelumahdollisuuksia ja uusia kansainvälisen tason opinto-ohjelmia opiskelijoille ja työelämässä oleville ammattilaisille, sanoo kulttuurikampuksen johtoryhmän puheenjohtaja, Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn.

Työelämäyhteistyötä lisätään monialaisesti muun muassa kaupunkikehittämisen, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Kulttuurikampusyhteistyö myös parantaa tutkimuksen keskinäistä koordinaatiota ja syventää sen vuorovaikutusta kulttuurikentän ja yritysten kanssa. Esimerkiksi tutkitun tiedon tuottamista päätöksenteon ja yritystoiminnan tueksi on tarkoitus vahvistaa.

Kulttuurikampustoiminnan toivotaan synnyttävän myös uusia luovan alan liiketoiminta- ja ansaintamalleja sekä innovaatioita, joilla on kysyntää muillakin toimialoilla. Tavoitteet täsmäävät opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tuoreeseen tiekarttaan, jonka päämääränä on kasvattaa luovan talouden osuutta Suomen bruttokansantuotteesta.

Toimintasuunnitelman laatiminen on parhaillaan työn alla ja tammikuun 2021 lopulla tiedotetaan toiminnan seuraavista vaiheista.

Lisätietoja:

Kulttuurikampuksen johtoryhmän puheenjohtaja, vararehtori Piia Björn, Turun yliopisto, piia.bjorn@utu.fi, p. 0400247425

johtoryhmän valmistelija, asiantuntija Lotta Mujo, Turku Science Park Oy, lotta.mujo@turkubusinessregion.com, p. 0407767803

Luotu 21.12.2020 | Muokattu 21.12.2020