maailmankartta

Maantieteen valintakoe järjestettiin onnistuneesti etäyhteyksin

22.05.2020

Perjantaina 22.5. järjestetty maantieteen valtakunnallinen valintakoe sujui onnistuneesti sähköisenä etäkokeena. Kokeeseen osallistui 716 hakijaa. Tänä vuonna suurin osa uusista opiskelijoista valittiin ylioppilastodistuksen tai maantieteen ainereaalikokeen tulosten perusteella.  Yhteisvalinnassa ovat mukana maantieteen ja ympäristöpolitiikan koulutusta antavista yliopistoista Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistot.

Kevät on ollut monin tavoin poikkeuksellinen: siirryimme valtakunnalliseen yhteisvalintaan ja päädyimme toteuttamaan uudenlaisen valintakokeen nopealla aikataululla poikkeusjärjestelyin. Kiitämme maantieteen hakijoita kärsivällisyydestä sekä yhteisvalinnan työryhmää tiiviistä yhteistyöstä, sanovat valintakoetyöryhmän vetäjät, yliopistonlehtorit Sanna Mäki Turun yliopistosta ja Olli Ruth Helsingin yliopistosta.

Aloituspaikkoja on valtakunnallisesti yhteisvalinnassa yhteensä 155. Hakijoita oli kaikkiaan 1241.  

Valintakokeen alustana käytettiin Webropol-järjestelmää, joka toimi erinomaisesti koetilanteessa. Kokeessa oli monivalintatyyppisiä, aineistoihin perustuvia tehtäviä. Tehtävät edellyttivät karttojen ja kuvien lukutaitoa sekä kykyä maantieteelliseen päättelyyn.

Valintakokeen toisessa vaiheessa suoritettava suullinen etäkoe järjestetään kesäkuun toisella viikolla. Yhteisvalinnan tulokset valmistuvat viimeistään 15.7.

Esimerkki valintakokeesta, aliravitsemuksen alueellista jakautumista koskeva tehtävä.

Lisätietoja: Sanna Mäki ja Olli Ruth
https://www.utu.fi/fi/ihmiset/sanna-maki
https://www.helsinki.fi/fi/ihmiset/henkilohaku/olli-ruth-9029470

 

Luotu 22.05.2020 | Muokattu 22.05.2020