MitViDi-hanke pyrkii kohti vihreämpiä tietojärjestelmiä

10.03.2022

Digitaaliset järjestelmät hyödyttävät ympäristöä esimerkiksi matkustamista vähentämällä ja tehostamalla työntekoa eri sektoreilla. Viime aikoina keskusteluun on noussut kuitenkin tietojärjestelmien aiheuttama hiilijalanjälki. Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin (MitViDi) -hanke kehittää mittareita ICT-järjestelmien hiilijalanjäljen arviointiin erityisesti julkisen sektorin hankinnoissa.

Samalla kun teknologia auttaa ratkomaan ilmastohaasteita, isot konesalit ja muun muassa internetin videopalvelut kuluttavat merkittävästi energiaa ja laitteiden valmistus aiheuttaa kasvihuonepäästöjä. Julkinen sektori on merkittävä palveluiden ja tavaroiden hankkija yli 35 miljardin vuosibudjetilla. Jotta hankintaosaajat ja yritykset osaavat ottaa kestävän kehityksen huomioon ICT-järjestelmiä ja -palveluita hankittaessa ja tarjottaessa, tarvitaan lisää tietoa ja yhtenäistä mittaristoa.

MitViDi-hanke varmisti merkittävän 520 000 euron REACT-EU:n EAKR-rahoituksen vuoden 2021 lopulla. Tuloksia hankkeesta on odotettavissa kohtuullisen nopeasti, sillä vuoden 2022 alussa käynnistynyt hanke päättyy elokuussa 2023.

- Aihepiiri on todella tärkeä ja on hienoa saada mukaan monipuolinen tiimi, jossa on sekä teknistä osaamista, syvää ymmärrystä Green ICT -teemoista, kiertotalous- ja hankintaosaamista sekä kykyä rakentaa alueellisia verkostoja, toteaa hankkeen vetäjä, apulaisprofessori Tuomas Mäkilä Turun yliopistosta.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa mittaristo yksittäisten tietojärjestelmien ympäristökuormituksen arviointiin. Mittariston on tarkoitus toimia julkisten hankintaosaajien työkaluna ja sitä kautta edesauttaa entistä ympäristöystävällisempien ICT-järjestelmien käyttöönottoa. Lisäksi tietojärjestelmiä kehittävät yritykset saavat apuvälineen omien tuotteidensa ja osaamisensa kehittämiseen.

- Jotta mittarit saadaan todella käyttöön, tulee niiden olla riittävän yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Pyrimmekin varmistamaan sekä hankintaosaajien että tietojärjestelmien tarjoajien tarpeet mittarien suhteen haastattelemalla kattavasti alan osaajia, avaa erityisasiantuntija Sonja Lankiniemi Turun ammattikorkeakoulusta hankkeen tavoitteita.

Tietojärjestelmien vaikutusta ympäristöön on tutkittu jo pitkään, mutta painopiste on ollut tietokonelaitteiden energiankulutuksessa ja niiden valmistuksesta aiheutuvissa päästöissä. Laitteita ohjaavien ohjelmistojen vaikutusta on tarkasteltu vähemmän, vaikka jo pienillä optimoinneilla voitaisiin saavuttaa parannuksia.

- Mittarien luominen erityisesti ohjelmistojen ympäristövaikutusten arviointiin ei ole mikään helppo juttu. Alan tutkimus on kuitenkin edennyt nopeasti viime vuosina ja uskon ajan olevan nyt kypsä tällaisen mittariston luomiseen, sanoo LUT-yliopiston professori Jari Porras, joka on tutkinut vihreän ICT:n teemoja jo useiden vuosien ajan.

Mittariston ja siihen kytkeytyvän työkalun lisäksi hankkeessa käynnistetään vihreän ICT:n teemaryhmät Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan alueille. Teemaryhmien käynnistämisestä vastaavat TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry sekä Turku Science Park oy.

- TIEKE on mukana pyörittämässä vastaavia teemaverkostoja Uudenmaan ja Keski-Suomen alueilla. Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan verkostot täydentävät näiden toimintaa ja ovat askel kohti kansallisen verkoston synnyttämistä. Kannustammekin tietojärjestelmien ekologisuudesta kiinnostuneita julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita liittymään mukaan jo nyt, toteaa projektipäällikkö Antti Sipilä TIEKE ry:stä.

Hankkeen ensimmäinen teemaseminaari järjestetään toukokuussa 2022. Hankkeen aihepiiristä kiinnostuneet yritykset sekä julkisen sektorin hankintaorganisaatiot voivat ilmoittautua mukaan hankkeen postituslistalle sekä ilmoittautua seminaareihin hankkeen verkkosivujen kautta. MitViDi-hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Luotu 10.03.2022 | Muokattu 10.03.2022