Puisto polkuineen Turussa.

Opiskelijat tutkivat Turun viheralueiden merkitystä – tulokset esitellään webinaarissa

08.12.2020

Onko turkulaisilla mahdollisuuksia vaikuttaa Turun viheralueisiin? Entä mitkä Turun monista viheralueista ovat opiskelijoille tärkeimpiä? Kuinka hyvä ilmanlaatu on Turun Kupittaanpuistossa? Näitä ja monia muita Turun viheralueisiin ja niiden tilaan liittyviä teemoja pohditaan Turun yliopiston maantieteen osaston järjestämässä webinaarissa torstaina 10.12. klo 10.00– 12.00.

– Turun kaupunki on ympäristöltään monipuolinen kokonaisuus, joka tarjoaa kaupunkilaisille runsaasti viheralueita. Tutkimuksemme osoitti, että tässä suhteessa Turku täyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kriteerit – mutta ovatko kriteerit aina mielekkäitä, maantieteen professori Jukka Käyhkö kysyy.

Kaupungin viheralueet ja puistot edistävät asukkaiden terveyttä ja viihtyisyyttä. Turun maantieteen opiskelijat tutkivat Turun viheralueia useista eri näkökulmista.

– Mittauksemme Kupittaanpuistossa osoittivat puuston positiivisen vaikutuksen ilmanlaatuun. Tutkituille opiskelijoille kaupungin viheralueet puolestaan ovat olleet koronakriisin aikana psyykkisen hyvinvoinnin lähde. Mutta kuinka pitkän matkan päästä hyvää mieltä lähdetään hakemaan.

Viheralueiden suunnittelu ja niistä huolehtiminen ovat olennainen osa kestävän kaupunkitilan luomista. Kaupungin palautepalvelu kansalaisille tuottaa kuitenkin varsin hajanaista ja vaikeasti hyödynnettävää tietoa viheralueista. Aito vuorovaikutteisuus viranhaltijoiden ja kaupunkilaisten välillä jää myös toteutumatta.

Zoomin välityksellä järjestettävässä webinaarissa esitettävät tutkimukset on toteutettu osana Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen maisteriopiskelijoiden tutkimuskurssia. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua.
 
Liity mukaan osoitteessa https://utu.zoom.us/j/68569953100
 
Lisätietoja: Turun yliopiston maantieteen professori Jukka Käyhkö, 040 522 5212, jukka.kayhko@utu.fi

Luotu 08.12.2020 | Muokattu 08.12.2020