Parkinsonin tautia sairastavien miesten elinajanennuste on Suomessa parantunut naisia enemmän

24.04.2020

Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Suomessa diagnosoitujen Parkinson-potilaiden elinajanennuste on parantunut miehillä naisia enemmän. Ennusteen sukupuoliero johtunee kaventuneesta erosta mies- ja naisväestön elinajanennusteessa sekä kehittyneestä kuntoutuksesta ja elämän loppuvaiheen hoidoista. Havaittu muutos kasvattaa jatkossa todennäköisesti entisestään jo nyt yliedustettua miesten osuutta Parkinson-potilaissa.

Parkinsonin tauti on tällä hetkellä nopeimmin yleistyvä neurologinen sairaus maailmassa. Se on pääosin yli 60-vuotiailla esiintyvä hermoston rappeumasairaus, jonka keskeisiä oireita ovat vapina, lihasten jäykkyys ja liikkumisen hitaus. Suomessa tautia sairastaa noin 15 000 henkilöä.

Parkinsonin taudin syytä ei tunneta eikä tautiin nykyisellään ole parantavaa hoitoa, vaikka lääkehoidolla, kuntoutuksella ja laiteavusteisilla hoidoilla voidaan merkittävästi helpottaa oireita. Lääkehoidossa tehokkain valmiste on jo pitkään ollut levodopa. Parkinsonin tauti on miehillä selvästi yleisempi kuin naisilla, mutta syy tähän sukupuolieroon on epäselvä. 

Yleisimmät kuolinsyyt keuhkokuume, sydämen vajaatoiminta ja sydäninfarkti

Turun yliopistossa tehty rekisteritutkimus seurasi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella vuosina 2006–2014 diagnosoitujen Parkinson-potilaiden eliniänennustetta 11 vuoden ajan. Yli 1500 Parkinsonin taudin diagnoosin saanutta potilasta jaettiin kolmeen ryhmään diagnoosivuoden mukaan. Potilaiden ennustetta tutkittiin 1, 2 ja 4 vuotta diagnoosin asettamisen jälkeen. 

– Yleisimmät kuolinsyyt sekä miehillä että naisilla olivat keuhkokuume, sydämen vajaatoiminta ja sydäninfarkti. Parkinson-potilaiden ennuste parani seurantavälin aikana kuitenkin vain miehillä, eikä vastaavaa ennusteen kohenemista havaittu naisilla, tohtorikoulutettava Tomi Kuusimäki Turun yliopistosta kertoo.  

Lääkehoitoa saavien Parkinson-potilaiden osuudessa ei ollut merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä seurannan aikana. Lisäksi tulokset pysyivät ennallaan, kun laitehoidetut potilaat poistettiin analyyseistä. 

Miesten osuus Parkinson-potilaista kasvaa tulevaisuudessa entisestään

Suomessa sekä vastasyntyneiden että iäkkään väestön elinajanennuste on pidentynyt viime vuosikymmenien aikana kehittyneen terveydenhuollon sekä kansantautien hoidon ja ehkäisyn ansiosta. 

Sydän- ja verisuonisairauksien aiheuttamat kuolemat ovat vähentyneet Suomessa varsinkin miehillä, mikä heijastuu myöhäisiän sairastuvuuteen kuten Parkinsonin taudin esiintyvyyteen. Sukupuolieroa saattavat selittää myös muutokset kuntoutuksellisten hoitojen ja elämän loppuvaiheen hoitojen saatavuudessa ja vaikuttavuudessa. 

– Tämä muutos tulee entisestään lisäämään Parkinsonin tautia sairastavien miesten osuutta, ei vain Suomessa, vaan myös muissa maissa, joissa on Suomea vastaava väestön ikärakenne ja terveydenhuoltojärjestelmä, Kuusimäki arvelee.  

Tutkimus on julkaistu Movement Disorders – Clinical Practice -lehdessä.

Lisätietoja

Luotu 24.04.2020 | Muokattu 24.04.2020