Pohjoisten vesien merkitysten lähteillä

19.08.2021

Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoiseen luontoon muuttavat myös tapoja käsitellä ja kuvastaa kuluvaa muutosta.The Changing Environment of the North: Cultural Representations and Uses of Water -symposiumissa käsitellään pohjoisen ympäristön ja arktisten alueiden inhimillisiä ja kulttuurisia merkityksiä sekä taiteellisia esityksiä.

Yleisen kirjallisuustieteen professori Markku Lehtimäen mukaan symposiumin yhtenä keskeisenä kysymyksenä on, miltä pohjoinen ja arktinen näyttävät, kun kartoitamme niiden historiaa, maantiedettä, kieliä ja kertomuksia pikemminkin veden kuin maan kautta.

Symposiumin esitelmissä tarkastellaan myös pohjoisen ja arktisen historiaa, geopoliittista todellisuutta sekä taiteessa ja mediassa tuotettuja kertomuksia, kuvia ja kuvitelmia veden ja sen eri manifestaatioiden kuten jään ja lumen kautta.

Lisätietoja: Professori Markku Lehtimäki, 050 355 0498, markku.lehtimaki@utu.fi

Luotu 19.08.2021 | Muokattu 19.08.2021