Professori Christina Salmivallille myönnettiin eurooppalaisen kehityspsykologiayhdistyksen palkinto

17.09.2021

European Association of Developmental Psychology (EADP) myöntää joka toinen vuosi William Thierry Preyer Award for Excellence in Research on Human Development -palkinnon eurooppalaiselle psykologille, joka on kansainvälisesti tunnustettu omaperäisestä ja merkittävästä panoksestaan kehityspsykologian ja sen kontekstien tutkimukseen. Palkittavan henkilön tulee lisäksi olla julkaissut aiheesta ensiluokkaisia, empiiriseen tutkimukseen perustuvia julkaisuja. Tänä vuonna palkinto on myönnetty Turun yliopiston psygologian professori Christina Salmivallille.

Salmivalli on tehnyt uraauurtavaa kiusaamiseen liittyvää tutkimusta jo 1990-luvun alusta lähtien. Salmivallin työ on saanut sekä kansallista että kansainvälistä tunnustusta. Salmivallin keskeisimmät tutkimusaiheet kasvatus- ja kehityspsykologiassa ovat olleet lasten ja nuorten kehityksen dynamiikka ja erityisesti koulukiusaaminen ja sitä selittävät tekijät. Salmivalli tunnetaan kiusaamisen vastaisen Kiva Koulu -ohjelman kehittäjänä.

Palkintoraatiin kuuluivat palkinnon aiemmin voittaneet Wim Meeus, Hakan Stattin, Marc Johnson ja sitä johti EADP:n puheenjohtaja Marcel van Aken.

Luotu 17.09.2021 | Muokattu 17.09.2021