Rauman pikkunorssi aloittaa tammikuussa – vahvistaa varhaiskasvatuksen opettajankoulutusyhteistyötä ja harjoittelupaikkatarjontaa

30.12.2020

Suomen ensimmäinen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti Rauman pikkunorssi avaa tammikuussa ovensa ensimmäisille lapsille. Johtaja Anne Toivosen mukaan pikkunorssi on päiväkoti, jossa kaikki toimintaa pohjaa uusimpaan tutkittuun tietoon ja siten se voi toimia. Tavoitteena on toimia myös mallina muille päiväkodeille. Rauman opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen opiskelijoille pikkunorssi avaa suuresti kaivattuja harjoittelupaikkoja.

Pikkunorssin johtaja Anne Toivonen, varajohtaja Eero Rantanen ja muu henkilökunta valmiina ensimmäisten lasten saapumiseen.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen naapuriin rakennettu pikkunorssi odottaa ensimmäisiä lapsia. Koko henkilökunta aloitti työnsä jo itsenäisyyspäivän jälkeen, johtaja Anne Toivonen toukokuussa ja varajohtaja Eero Rantanen lokakuussa.

– Pikkunorssin toiminnassa uutta on vahva yhteistyö opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Meillä opiskelijat ovat mittavassa roolissa. Kaikki toiminta pohjaa tutkittuun tietoon, lapsi on etusijalla. Tavoitteenamme on toteuttaa varhaiskasvatus niin laadukkaasti, että muut voivat ottaa meistä mallia, Toivonen sanoo.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksesta vastaavan varadekaanin, varhaiskasvatuksen professorin Inkeri Ruokosen mukaan pikkunorssilla on suuri merkitys opetusyhteistyön ja harjoittelupaikkojen tarjoajana. Varsinkin viime kevään poikkeusaikana harjoittelupaikkojen saaminen varhaiskasvatukseen oli mahdotonta ja osa harjoitteluista siirrettiin syksyyn.

– Nyt keväällä toivotaan, että koronatilanne helpottaisi ja opetusharjoittelu alle 3-vuotiaiden ryhmissä voitaisiin toteuttaa suunnitellusti. Kaikki Satakunnan ja Varsinais-Suomen harjoittelupäiväkodit ovat arvokkaita yhteistyökumppaneita ja ohjausosaamisen koulutusta tullaan kehittämään yhteistyössä Pikkunorssin kanssa, Ruokonen sanoo.

Varhaiskasvatuksen ohjattua opetusharjoittelua varten tarvitaan pedagogisen koulutuksen saanut varhaiskasvatuksen opettaja.

– Kentällä työskentelee vielä paljon sosiaalialan koulutustaustan omaavia opettajia ja sen vuoksi pätevistä harjoittelunohjaajista on pulaa. Pikkunorssin jokaisessa ryhmässä on pedagogisesti koulutettu varhaiskasvatuksen opettaja, joten opetusharjoittelua ja opetuksellista yhteistyötä voidaan tehdä laadukkaasti ja tehokkaasti ympäri vuoden, Ruokonen toteaa.

Alle kolmivuotiaiden ryhmän tervetulotoivotus muistuttaa Pikkunorssin moninaisesta tehtävästä.

Pikkunorssissa tehdään myös varhaiskasvatukseen liittyvää tutkimusyhteistyötä sekä kehitetään varhaiskasvatuksen johtamiskoulutusta vuonna 2021 käynnistyvässä kehittämishankkeessa. Varhaiskasvatuslain 2018 mukaan päiväkodin johtajilta vaaditaan tulevaisuudessa maisteritason tutkinto. Pikkunorssi avaa ikkunoita suomalaiseen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen myös kansainväliselle yhteistyölle ja opiskelijoille.

–  Meillä pikkunorssissa tullaan toteuttamaan englannin kielen kielisuihkua joten kansainvälisen BA-puolen opiskelijoidenkin harjoittelu päiväkodissa tarjoaa toivottavasti näille opiskelijoille entistä paremmat harjoittelumahdollisuudet. Milloin tuo ajankohta BA- puolen harjoittelu tulee olemaan, on vielä hieman avoinna, Toivonen sanoo.

Pikkunorssin suunnittelussa on mietitty tarkasti, mikä tekee sujuvan ja oppivan arjen. Ruokasalissa on pieni leikkipiste vuoroaan odottaville.

Pikkunorssi ja OKL vahvassa yhteistyössä

Pikkunorssissa lapsiryhmien kokoa ja rakennetta muokataan kulloisenkin tarpeen mukaan. Ensimmäisenä aloittaa kaksi alle kolmivuotiaiden ryhmää, yksi 2–5-vuotaidein ryhmä, yksi 3–5-vuotaidein ryhmä sekä pienennetty 3–5-vuotaiden ryhmä lapsille, joille on suotuisampaa toimia ryhmässä, jossa on vähemmän lapsia ympärillä. Ensi vuoden aikana toimintansa aloittaa vielä kuudes ryhmä.

Anne Toivonen toteaa pikkunorssin tekevän vahvaa yhteistyötä opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Se otettiin huomioon jo taloa rakennettaessa. Tiloissa on muun muassa kolme tilaa, joista on suora videoneuvotteluyhteys opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tiloihin Seminaarinmäellä.

Päiväkotiin on luotu myös teknisiä keinoja, joilla voi monipuolistaa varhaiskasvatuksen koulutusta. Anne Toivonen esittelee huonetta, josta on rakennettu videoyhteys opettajankoulutuslaitokselle. Yhteys voi olla vuorovaikutusken mahdollistava reaaliaikainen tai tilannetta voidaan seurata myös tallenteena.

Yliopistonlehtori Lauri Kemppinen toteaa yhteyden avaavan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Opettajankoulutuslaitoksella joukko opiskelijoita voi seurata reaaliaikaisesti päiväkodin tapahtumia.

– Videointi- ja etälaitteistoja käytetään tutkimuseettisesti kestävällä tavalla, mikä merkitsee muun muassa yksityisyyden suojaan liittyvien näkökohtien tarkkaa huomioimista. Kun tilannetta tarkkaillaan, sekä opetusharjoittelua suorittavat että ryhmässä olevat lapset tietävät, että heitä seurataan, Kemppinen sanoo.

Toivosen ja Ruokosen toiveena on myös vahvan monialaisen tutkimusyhteistyön kehittäminen.

– Me emme itse tee tutkimusta, mutta toivomme, että gradujen ja väitöskirjojen tekijät tekisivät tutkimusta, jossa voisimme tehdä yhteistyötä, Toivonen sanoo.

Oman haasteensa tuo se, että opettajankoulutuslaitoksen harjoittelut, opetusyhteistyö ja mahdolliset tutkimukset pitää tehdä niin, että ne eivät häiritse lapsia. Mietittävänä on muun muassa, miten harjoittelut hoidetaan niin, että lapset eivät häiriinny säännöllisin väliajoin vaihtuvista harjoittelijoista.

– Kaikessa toiminnassa ja yhteistyössä johtotähtenämme on toimia aina lapsen edun mukaan ja lapsen parhaaksi, toteavat Toivonen ja Ruokonen.

Lisätietoja: Turun yliopiston varhaiskasvatuksen professori Inkeri Ruokonen, 050 343 9569, inkeri.ruokonen@utu.fi ja Rauman pikkunorssin johtaja Anne Toivonen, 044 242 7864, anne.toivonen@pikkunorssi.fi.

Luotu 30.12.2020 | Muokattu 30.12.2020