Sote-akatemian opintokokonaisuus

Sote-akatemia tarjoaa monta tapaa jatkuvaan oppimiseen

20.10.2020

Turun yliopiston Sote-akatemia luo yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja työelämäkumppaneiden kanssa uusia oppimisympäristöjä ja sisältöjä, jotka mahdollistavat opiskelun joustavasti ja helposti saavutettavalla tavalla. 

Kaikkien Turun yliopiston tiedekuntien yhteisessä Sote-akatemiassa on vuodesta 2019 alkaen kehitetty monialaista jatkuvan oppimisen tarjontaa ja käytänteitä opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksen turvin.

– Sote-akatemiassa on kartutettu osaamista esimerkiksi kuvan, äänen ja sosiaalisen median hyödyntämisessä oppimisen tukena. Erityistä huomiota on kiinnitetty erilaisiin digitaalisen ja visuaalisen viestinnän keinoihin. Monipuolinen koulutus- ja oppimateriaalitarjonta tukee omaehtoista jatkuvaa oppimista, joka on aikaan ja paikkaan sitoutumatonta, sanoo Turun yliopiston jatkuvan oppimisen työryhmän puheenjohtaja, lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksesta vastaava varadekaani Sanna Salanterä

Monialainen Dialogiblogi on jatkuvan oppimisen vuorovaikutteinen alusta  

Sote-akatemian tuoreessa Dialogiblogissa viestitään sosiaali-, terveys- ja sivistysaloihin liittyvästä tutkimuksesta, koulutuksesta ja yhteistyöstä sekä tuodaan keskusteluun uusia tieteellisiä ja taiteellisia näkökulmia. 

Blogissa julkaistaan monenlaista sisältöä aina podcasteista tieteellisiin teksteihin ja kantaaottaviin kirjoituksiin. Sisältöjä jaetaan aktiivisesti myös sosiaalisen median alustoilla. 

– Keskusteluun rohkaistaan sekä blogialustalla että sosiaalisen median kanavissa. Läpileikkaavana teemana korostuu yhteistyöpintojen luominen ja vahvistaminen, blogia toimittava projektitutkija Suvi Puttonen kertoo.

Yhteinen ääni -podcast yhdistää oppimisen ja monialaisesti kiinnostavat ilmiöt

Yksi Sote-akatemian jatkuvan oppimisen joustavista keinoista on Yhteinen ääni -podcast. Sarjan jaksot toimivat paitsi tiiviinä, mielenkiintoisina ja ajoittain koskettavinakin tietopaketteina, myös jatkuvan oppimisen tukena. Sisällöt hyödyttävät sekä opiskelijaa että jo työelämässä olevaa.  

– Halusimme tarjota laadukkaita sisältöjä, jotka ovat jo itsenäisinä kokonaisuuksina mielenkiintoista kuunneltavaa, mutta palvelevat myös opintojaksojen toteutusta laadukkaina oppimateriaaleina. Kehittämistyön tuloksena syntyi Yhteinen ääni -podcast-sarja, kertoo Sote-akatemian koulutuksesta vastaava tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen

Podcasteissa on tähän mennessä käsitelty muun muassa lapsen menettämistä, tulevaisuuden eläinavusteista vanhustenhoitoa ja kokemuksia lastensuojelun asiakkuudesta.  

Ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista

Sote-akatemian opinnot ovat suurelta osin saatavilla verkossa joustavina opintokokonaisuuksina. Useilla opintojaksoilla hyödynnetään videosisältöjä tai luentotallenteita. 

Videot ja animaatiot ovat keskeisessä roolissa erityisesti Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston Osaamispuu-yhteistyössä tuotettujen MOOC (Massive online open course) -opintojaksojen toteutuksissa. 

Oppimiseen ei aina tarvita opintojaksoja tai varsinaisia oppimateriaaleja. Itseä kiinnostaviin asioihin perehtymisen voi aloittaa helposti myös sosiaalisen median avulla.   

– Olemme halunneet kokeilla sosiaalisen median mahdollisuuksia tutkimustiedon jakamisessa mahdollisimman helpossa muodossa. Esimerkkinä tästä on yhteistyössä lastensuojelun työelämäprofessori -hankkeen kanssa luotu Twitter-sarja, jossa julkaisemme tutkijoiden laatimia lastensuojelun käytäntösuosituksia, kertoo tutkimuspäällikkö Miia Tuominen.

Luotu 20.10.2020 | Muokattu 20.10.2020