Terveyttä edistävän ohjauksen menetelmiä ja kokemuksia on koottu kirjaksi

25.11.2021

Turun yliopiston hoitotieteilijöiden uudessa teoksessa paneudutaan terveyttä edistävään ohjaukseen. Tutkijoiden mukaan pitkäaikaissairauksien lisääntyminen ja yksilöiden kasvava vastuu omasta terveydestä luovat jatkuvaa kehitystarvetta ennaltaehkäisevään terveystyöhön.

Terveyttä edistävä ohjaus -teoksen kansi.Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen alatutkimusohjelman Voimavaraistumista tukevan potilas- ja palveluohjauksen (Empowering Patient Education, EPE) tutkijat ja opiskelijat ovat toimittaneet teoksen Terveyttä edistävä ohjaus, joka kokoaa yhteen ajankohtaisia näkökulmia terveyttä edistävästä ja voimavaraistumista tukevasta ohjauksesta. Aihetta lähestytään eri terveysongelmien ja ohjausmenetelmien näkökulmista sekä ihmisten eri elämänkaaren vaiheilta. 

Teoksessa kuvataan väestön kokemuksia ja menetelmiä terveyden edistämisestä sekä potilas- ja palveluohjauksesta.

– Teoksen tarkoituksena on tuottaa tietoa terveyttä edistävän ja voimavaraistumista tukevan ohjauksen moninaisista näkökulmista sekä menetelmistä kaikille aiheesta kiinnostuneille ja herättää keskustelua erityisesti ohjauksen jatkokehittämisestä, sanoo hoitotieteen laitoksen johtaja, professori Helena Leino-Kilpi.

 Terveyden edistäminen ja siihen oleellisesti kuuluva terveysongelmia ennaltaehkäisevä sekä hyvinvointia tukeva ohjaus on ollut keskeistä terveydenhuollossa jo 1970-luvulta saakka

– Monet haasteet, kuten pitkäaikaisten terveysongelmien kanssa elävien määrän lisääntyminen ja yksilöiden kasvava vastuu omasta terveydestään sekä terveysongelmiensa hallinnasta, luovat jatkuvasti kehitystarpeita terveyttä edistävään ohjaukseen ja koskettavat niin yhteiskuntaa, yhteisöjä kuin yksilöitä, Leino-Kilpi jatkaa.

Hoitotieteen laitoksen johtaja, professori Helena Leino-Kilpi (vas) sekä teoksen toimittajat Heli Virtanen, Silja-Elisa Eskolin, Maria Riuttaskorpi ja Saija Inkeroinen.
Hoitotieteen laitoksen johtaja, professori Helena Leino-Kilpi (vas) sekä hoitotieteen laitoksen julkaisusarjassa julkaistun teoksen toimittajat Heli Virtanen, Silja-Elisa Eskolin, Maria Riuttaskorpi ja Saija Inkeroinen.

Luotu 25.11.2021 | Muokattu 25.11.2021