Turun yliopisto alkaa kouluttaa kaksikielisiä lääkäreitä yhteistyössä Åbo Akademin kanssa

18.02.2022

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet lahjoittaa 600 000 euroa Turun yliopiston kaksikieliselle lääkärikoulutukselle. Ammatillisen ruotsin kielen taidon kehittämiseen painottuvalla koulutuksella vastataan Varsinais-Suomen erityisvastuualueen tarpeisiin.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettetin hallitus on päättänyt myöntää rahoitusta Turun yliopistolle ja Åbo Akademille viideksi vuodeksi yhden yliopistonlehtorin sekä yhden osa-aikaisen professuurin (50 %) tehtävän täyttöä varten.

Uuden professorin ja yliopistonlehtorin keskeisenä tehtävänä on organisoida ja toteuttaa ruotsin kieltä tukevaa lääkärikoulutusta Turun yliopiston lääketieteen lisensiaatin suomenkielisen tutkinto-ohjelman osana. Åbo Akademi osallistuu tarjoamalla ruotsinkielisiä prekliinisiä kursseja Turun yliopiston opiskelijoille.

– Turun yliopiston tavoitteena on kouluttaa kaksikielisiä lääkäreitä Varsinais-Suomen ja koko länsirannikon hyvinvointialueiden tarpeisiin. Tällä hetkellä ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuudessa on merkittäviä haasteita, kertoo Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen.

Osa ruotsinkielisistä koulutusosioista toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Osa-aikainen professuuri perustetaan Turun yliopistoon ja yliopistonlehtorin tehtävä täytetään Åbo Akademissa.

– Turun yliopistoilla on laaja kokemus koulutusyhteistyöstä ja tämä aloite vahvistaa entisestään yhteistyötämme biotieteiden ja lääketieteen aloilla. Tulemme nyt tarjoamaan biokemian, solubiologian ja farmasian erikoisosaamistamme omien opiskelijoidemme lisäksi Turun yliopiston opiskelijoille. Paitsi, että tämä luo ruotsinkielisiä oppimisympäristöjä suomenkielisille opiskelijoille, se on myös tunnustus moderneille opetustavoillemme ja koulutuksellemme, sanoo solubiologian yliopistonlehtori Annika Meinander Åbo Akademista.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle ruotsinkielisten sote-palveluiden koordinaatiovastuu

Varsinais-Suomen erityisvastuualueella ruotsin kieltä äidinkielenään puhuu noin 118 000 henkilöä. Jos lukuun liitetään Ahvenanmaa, joka käyttää pääosin tällä hetkellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vaativan erikoissairaanhoidon, kansaneläkelaitoksen ja erityissosiaalityön palveluita, luku nousee 142 000 henkilöön, mikä kattaa yli puolet Suomen ruotsinkielisestä väestöstä.

Tällä hetkellä ruotsinkielistä koulutusta tarjoaa Turun ja Vaasan alueella Novia sekä Åbo Akademi jo lähes kaikkiin sote-alan tehtäviin mukaan lukien lähihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutus sekä sosiaalityöntekijöiden koulutus ja proviisorikoulutus.

Tulevalle Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on lakisääteisesti määritetty ruotsinkielisten palvelujen kansallinen koordinointi.

– Ruotsinkielisen sote-koulutuksen kattava kokonaisuus sopii yhteen tämän erityisvastuun kanssa. Tällä rahoituksella tahdoimme vahvistaa kaksikielisyyttä lääkäreiden koulutuksessa sekä turvata koulutuksen resursseja ja jatkuvuutta Turussa, sanoo Stiftelsen Eschnerska Frilasarettetin toimitusjohtaja Henrik Karlsson.

Kaksikieliset koulutukset alkavat syksyllä 2023

Ruotsinkielisten opetusmoduulien suunnittelu aloitetaan tänä keväänä rekrytoimalla henkilöt rahoituksen saaneisiin tehtäviin. Ensimmäiset opiskelijat linjalle valitaan syksyllä 2023 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden keskuudesta.

Kliinistä ruotsinkielistä koulutusta aiotaan järjestää Turun seudun lisäksi myös Vaasan alueella ja Ahvenanmaalla yhteistyössä tulevien hyvinvointialueiden kanssa. Tavoitteena on myös kehittää uusia ruotsin kielen käyttöä potilastyössä tukevia oppimismenetelmiä, kuten soveltaa simulaatioita ja mentorointia kielen oppimiseen

Koulutus linjalla on kaksikielistä. Opiskelijat seuraavat suomenkielistä tutkinto-ohjelmaa, mutta osa opetuksesta ja aktiviteeteista suomenkielisillä opintojaksoilla on ruotsiksi. Lisäksi he suorittavat korvaavia ja täydentäviä opintoja ruotsin kielellä.

Linjalle valitaan 15–20 lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijaa ruotsin kielen taidon ja motivaation perusteella. Kaksikieliset opinnot aloitetaan heti prekliinisessä vaiheessa opintojen ensimmäisenä ja toisena vuotena.

Lisätietoa:

Dekaani Pekka Hänninen
Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto
p. 040 765 1547, pekka.e.hanninen@utu.fi

Dekaani Patrik Henelius
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, Åbo Akademi
p. 044 201 1135, patrik.henelius@abo.fi

 

Luotu 18.02.2022 | Muokattu 04.01.2023