Turun yliopisto ja YK:n Afrikan talouskomissio etsivät yhdessä keinoja koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseen Afrikassa

21.08.2019

Turun yliopisto ja Yhdistyneiden kansakuntien Afrikan talouskomissio pyrkivät yhteistyössä edistämään Afrikassa YK:n kestävän kehityksen 9. tavoitetta, joka liittyy kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurien luomiseen. Turun yliopistossa järjestetään 26.–27.8.2019 yhteistyön käynnistävä seminaari, jossa ovat keskustelemassa muun muassa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola, opetusministeri Li Andersson ja Turun kaupunginjohtaja Minna Arve. 

Turun yliopiston ja Afrikan talouskomission välinen yhteistyö nostaa merkittävästi Suomen roolia YK:n kestävän kehityksen pyrkimyksissä, etenkin innovaatioiden alalla. Afrikka nähdään tulevaisuuden mantereena, jonka talous kasvaa nopeasti.

– Suomella voi olla kasvava rooli Afrikassa meneillään olevissa muutosprosesseissa liittyen koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin ja muiden valmiuksien kehittämiseen. Turun yliopisto on tällä hetkellä yksi aktiivisimmista pohjoismaisista yliopistoista Afrikassa. Suomi on pieni maa, jolla on kuitenkin vahva tietopohja ja potentiaali Afrikalle, joka puolestaan on valtava 54 maasta koostuva manner. Jotta voisimme toimia tehokkaasti, luoda vaikutuksia ja olla keskeisessä roolissa Afrikassa kestävän kehityksen tavoitteiden tukemiseksi, tarvitsemme synergiaa Suomen sisällä ja paremmin koordinoidun strategian sekä tiivistä yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa myös Afrikassa, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Yhteistyön ja nyt järjestettävän seminaarin tavoitteena on vahvistaa kumppanuutta ja luoda synergiaa koulutus-, tutkimus- ja innovaatioinstituutioiden välille yhtäältä Suomessa ja toisaalta Afrikassa. Pyrkimyksenä on lisätä Suomen laajuutta, näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja potentiaalia YK:n kestävän kehityksen 9. tavoitteen saavuttamiseksi.

Seminaarissa osallistujat ideoivat, kuinka yhteistyö toteutetaan ja miten sitä ylläpidetään Suomen laajemmassa strategiassa koskien Afrikan koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita. Seminaariin osallistuu Afrikan talouskomission jäseniä, YK:n virastojen ja yhdistysten edustajia Suomesta, tutkijoita suomalaisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, suomalaisten yliopistojen afrikkalaisia alumneja, Afrikan koulutuksen ja muiden valmiuksien kehittämiseen liittyvien projektien toimijoita sekä tieteeseen, teknologiaan ja rahoitukseen liittyviä järjestöjä.

YK:n Afrikan talouskomissio on perustettu vuonna 1958 ja sen tehtävänä on edistää Afrikan valtioiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, alueellista yhdentymistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Talouskomission keskustoimisto sijaitsee Addis Abebassa, Etiopiassa.

Lisätietoja

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan seminaariin ja heillä on mahdollisuus haastatella seminaarin puhujia. Paikkoja on rajoitetusti, joten median edustajia pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla (pasdoh@utu.fi) etukäteen, mikäli he haluavat kuunnella esitelmiä. Myös haastattelut olisi hyvä sopia etukäteen, jotta voimme varmistaa, että aikataulu sopii haastateltavalle.
Aika: 26.–27.8.2019 (aikataulu löytyy ohjelmasta alta)
Paikka: luentosali XXI, Agora, Yliopistonmäki, Vesilinnantie 5, Turku

Rehtori Jukka Kola, p. +358 294 505050 , jukka.kola@utu.fi

Professori Jussi S. Jauhiainen, p. 050 448 1208, jussi.jauhiainen@utu.fi 

Dr. Pascal Doh, p. 045 2375773, pasdoh@utu.fi (yhteydenotot englanniksi)

Opetusministerin mahdolliset haastattelupyynnöt perjantaihin 23.8. mennessä viestintäjohtaja Mari-Kaisa Branderille, p. 040 131 3388, mari-kaisa.brander@minedu.fi

Luotu 21.08.2019 | Muokattu 23.08.2019