Turun yliopisto vihkii 15 kunniatohtoria toukokuun tohtoripromootiossa

17.03.2022

Turun yliopiston tohtoripromootio järjestetään 26.-27.5.2022. Promootiossa promovoidaan 15 kunniatohtoria, jotka vihitään kunniatohtoreiksi merkittävien tieteellisten ansioiden, Turun yliopiston kanssa tehdyn yhteistyön tai vaikuttavan yhteiskunnallisen toiminnan perusteella. Kunniatohtorit vihitään Turun Logomossa järjestettävässä tohtoripromootiossa perjantaina 27.5.2022 klo 11 alkaen.
 

Humanistisen tiedekunnan kunniatohtoriksi promovoidaan jälkikoloniaalisen kirjallisuudentutkimuksen uranuurtaja

Leedsin yliopiston jälkikoloniaalisten ja diasporakirjallisuuksien professori John McLeod on valittu humanistisen tiedekunnan kunniatohtoriksi vaikuttavan kansainvälisen uran sekä suomalaisten tutkijoiden kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta. Hän on kehittänyt merkittävästi jälkikoloniaalisen kirjallisuudentutkimuksen teoriaa ja toiminut esikuvana jälkikoloniaalisia teemoja käsittelevien tutkijoiden keskuudessa. 

Professori McLeod on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä niin turkulaisten kuin muidenkin suomalaisten tutkijoiden kanssa jo 15 vuoden ajan osallistuen Suomessa järjestettyihin konferensseihin ja tutkimushankkeisiin. McLeod on ollut vierailevana tutkijana useissa yliopistoissa ja osallistuu aktiivisesti sekä tutkijayhteisön toimintaan että jälkikoloniaalisista teemoista kiinnostuneiden tutkijoiden kouluttamiseen. Viime vuosina McLeod on tehnyt merkittävää kirjallisuudentutkimusta ylirajaisen laillisen ja laittoman siirtolaisuuden ja liikkuvuuden parissa. 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kunniatohtoreiksi vihitään sovelletun matematiikan professori ja ympäristövaikuttaja

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta vihkii kunniatohtoreikseen professori Adil Bagirovin Federation University Australiasta sekä ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinnan

Professori Adil Bagirov vihitään kunniatohtoriksi hänen merkittävistä ansioistaan epäsileän ja globaalin optimoinnin aloilla sekä tunnustuksena hänen tekemästään pitkäaikaisesta yhteistyöstä Turun yliopiston tutkijoiden kanssa. Hän on soveltanut onnistuneesti kehittämiään optimointiteorioita ja -menetelmiä muun muassa vedenjakelujärjestelmien toiminnanoptimoinnissa sekä Australian sademäärien ja maaperän kultapitoisuuksien ennustamisessa tiedonlouhinnan ja koneoppimisen keinoin. 

Professori Bagirov toimii usean korkeatasoisen tieteellisen aikakauslehden toimituskunnassa ja hänellä on laaja tieteellinen julkaisutoiminta. Hän on tuottanut yhteistyössä Turun yliopiston kanssa kaksi tieteellistä monografiaa, toimitetun kokoomateoksen sekä lukuisia muita tieteellisiä julkaisuja. Turun yliopiston lisäksi hän on toiminut vierailevana tutkijana Hongkongin polyteknisessä yliopistossa, Katalonian avoimessa yliopistossa Barcelonassa sekä Calabrian yliopistossa Italiassa.

Ympäristövaikuttaja ja yrittäjä Saara Kankaanrinta vihitään kunniatohtoriksi esimerkillisestä toiminnastaan ympäristön, erityisesti Itämeren hyväksi sekä yhteistyöstään Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa. Baltic Sea Action Groupin puheenjohtajana toimivan Kankaanrinnan ympäristötoiminnassa yhdistyvät yliopiston päätehtävät, eli tutkimus, tutkimustiedon levittäminen sekä monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Kankaanrinta on mukana matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biodiversiteettiin kohdistuvassa tutkimus- ja vuorovaikutustoiminnassa. Kankaanrinta on hyvä esimerkki monipuolisesta toimijasta, joka käyttää osaamistaan laajasti hyväksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi. 


Lääketieteellinen tiedekunta promovoi kunniatohtoreikseen Bayer Nordicin toimitusjohtajan, laaja-alaisen immunologin ja ikääntyneiden hoitotyön tutkijan

Lääketieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta vihkivät yhteiseksi kunniatohtorikseen Bayer Nordicin toimitusjohtaja Miriam Holsteinin. Lääketieteellisen tiedekunnan kunniatohtoreiksi vihitään professori Beat Imhof Geneven yliopistosta ja professori Gabriele Meyer Halle-Wittenbergin Martin Luther -yliopistosta.

Lääketieteellisen ja teknillisen tiedekunnan yhteiseksi kunniatohtoriksi promovoidaan Bayer Nordicin toimitusjohtaja, oikeustieteen tohtori Miriam Holstein. Tohtori Holstein vihitään Turun yliopiston kunniatohtoriksi ansioistaan yliopiston strategisen yhteistyökumppani Bayer Nordicin toiminnan kehittäjänä sekä soveltavan lääketutkimuksen ja digitalisaatioon perustuvien investointien edistäjänä.

Tohtori Holstein on väitellyt oikeustieteissä Münsterin yliopistossa ja toiminut erilaisissa johtotehtävissä ennen Bayer Nordicin toimitusjohtajan tehtäväänsä 2017–2022. Vuonna 2021 Holsteinin toimitusjohtajakaudella Bayer Nordicille myönnettiin ensimmäisenä ulkomaisena yrityksenä tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto menestyksellisestä pitkäaikaisesta toiminnasta Suomessa sekä taloudellisen arvon luomisesta Suomelle. Tohtori Holstein siirtyy huhtikuussa 2022 johtamaan Bayer-konsernin hallintopalveluita suoraan pääjohtaja Werner Baumannin alaisuuteen.

Professori Beat Imhof vihitään kunniatohtoriksi hänen ansioistaan haitallista soluliikennettä välittävien mekanismien löytäjänä tulehdustaudeissa sekä syövissä. Hän on kansainvälisesti tunnettu laaja-alainen immunologi, joka on hyödyntänyt löytöjään erilaisissa diagnostiikkaa ja uusia lääkkeitä kehittävissä startup-yrityksissä. 

Professori Imhofilla on pitkäaikainen yhteys Turun yliopistoon, sillä hän on toiminut yliopistossamme erilaisissa asiantuntijatehtävissä jo parin vuosikymmenen ajan. Hän on toiminut vastaväittäjänä sekä huippuyksikön neuvottelukunnan ja yliopiston lääketieteellistä tiedekuntaa arvioivan paneelin jäsenenä. Lisäksi Imhof on ollut vierailevana professorina lääketieteellisessä tiedekunnassa ja pitänyt useita esityksiä tutkijanuran tärkeistä aspekteista sekä ohjannut nuoria tutkijoita käsikirjoitusten ja rahoitushakemusten laadinnassa. 

Professori Gabriele Meyer vihitään kunniatohtoriksi ansioistaan hoitotieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen kehittäjänä. Hän on kansainvälisesti tunnettu vaikuttaja ikääntyneiden hoitotyön alueella ja edistänyt erityisesti muistihäiriöistä kärsivien potilaiden näyttöön perustuvaa hoitoa. Meyer on tuottanut ratkaisuja muun muassa potilaiden liikkumisen edistämiseen, fyysisten rajoitteiden vähentämiseen, lääkitykseen sekä potilaiden hoitoa koskevaan päätöksentekoon liittyen. 
Professori Meyerilla on pitkäaikainen tutkimus- ja opetusyhteys Turun yliopistoon. Tutkimusyhteistyö on toteutunut laajoissa kansainvälisissä muistihäiriöisten hoitoa ja terveysalan hoitokompetenssia vertailevissa tutkimuksissa.  Hän on useiden vuosien ajan johtanut eurooppalaista hoitotieteen tohtorikoulutusverkostoa, joka on myös osa Turun yliopiston hoitotieteen tohtorikoulutusta. Tutkimusyhteistyö jatkuu tulevaisuudessa ja on tärkeässä roolissa myös oman maamme ikääntyvän väestön hoitotyön kehittämiseksi.  

Turun kauppakorkeakoulun kunniatohtoreiksi vihitään vastuullisen liiketoiminnan tutkija sekä yritystalouden emeritaprofessori

Kauppakorkeakoulun kunniatohtoreiksi vihitään GRLI:n pääsihteeri Anders Aspling ja professori Barbara Czarniawska Göteborgin yliopistosta.

Professori Anders Aspling vihitään kunniatohtoriksi tunnustuksena työstään vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisessä, sekä avusta ja tuesta Turun kauppakorkeakoulun strategisessa kehittämisessä. Hän on uransa aikana työskennellyt kauppakorkeakoulujen dekaanina Skandinaviassa ja Belgiassa, professorina Tongjin yliopistossa, yritysjohtajana ja -neuvonantajana, useiden kansalaisjärjestöjen hallitusten jäsenenä sekä asiantuntijatoimikuntien jäsenenä. Asplingilla on merkittäviä ansioita kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan saralla. Hän on muun muassa Globally Responsible Leadership Initiative’n (GRLI) perustajajäsen ja pääsihteeri ja kestävän kehityksen neuvonantaja European Foundation for Management Development -järjestössä (EFMD). 

Professori Aspling on toiminut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen neuvottelukunnan puheenjohtajana sen perustamisesta, vuodesta 2013 lähtien, ja hänellä on ollut keskeinen rooli tiedekunnan strategisessa kehittämisessä kohti kansainvälisesti akkreditoitua ja arvostettua kauppakorkeakoulua.

Professori emerita Barbara Czarniawska vihitään kunniatohtoriksi tunnustuksena työstään organisaatioteorian ja erityisesti laadullisen tutkimuksen metodologioiden ja metodien kehittämisessä. Hän on yhdistänyt tutkimuksissaan laadullisen tutkimuksen menetelmiä narratiiviseen lähestymistapaan. Czarniawskan mukaan organisaatioiden ja hyvinvointivaltioiden toiminta voidaan paljastaa konkreettisten tarinoiden avulla, minkä vuoksi hän käyttää tutkimusaineistona ja vertailukohtana usein proosaa.  Tämän menetelmäkehityksen kautta Czarniawska on vaikuttanut keskeisesti Turun kauppakorkeakoulussa liiketaloustieteen alojen tutkimuskäytäntöihin. 

Czarniawska on työskennellyt useissa arvostetuissa eurooppalaisissa ja pohjoisamerikkalaisissa yliopistoissa. Hän on Suomen Tiedeseuran ulkomainen jäsen sekä Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian ja Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian jäsen. Vuonna 2003 Czarniawskalle myönnettiin Wihurin kansainvälinen palkinto työstä, joka on edistänyt ihmiskunnan kulttuurista ja taloudellista kehitystä.

Oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi promovoidaan oikeussosiologian professori

Oikeussosiologian professori David Whyte vihitään oikeustieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena hänen oikeuden ja yhtiövallan välistä suhdetta koskevalle uraauurtavalle tieteelliselle tutkimukselleen sekä pitkään jatkuneelle yhteistyölleen Turun yliopiston kanssa. 

Lontoon Queen Mary -yliopistossa työskentelevä Whyte on edistänyt merkittävästi yritysten vahingollisten toimintatapojen, kuten työturvallisuuden laiminlyöntien, korruption ja ihmisoikeusloukkauksien tutkimusta. Viimeaikaisessa tuotannossaan Whyte on tarkastellut oikeudellisen sääntelyn ja yritysten merkitystä ympäristökriisien aiheuttajina. 

Professori Whyte on toiminut vierailevana professorina Turun yliopistossa vuodesta 2014 lähtien. Hän on osallistunut oikeustieteiden tiedekunnan opetukseen ja tehnyt merkittävää tutkimusyhteistyötä tiedekunnan tutkijoiden kanssa. 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta promovoi kunniatohtoreikseen kaksi sosiologian professoria

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta vihkii kunniatohtoreikseen professori Anette Fasangin Humboldt-Universität zu Berlin -yliopistosta sekä professori James Hawdonin Virginia Tech -yliopistosta. 

Professori Fasang on palkittu sosiaalisen eriarvoisuuden sekä elämänkulun ja perheväestötieteen tutkimukseen erikoistunut sosiologi. Hän johtaa Berlin Graduate School of Social Sciences -jatko-opinto-ohjelmaa, on yksi SCRIPTS -huippututkimuskeskuksen vastuullisista tutkijoista ja WZB Berlin Social Science Center -keskuksen pysyvä jäsen. Fasang on tunnettu sekvenssianalyysimenetelmien kehittäjä. 

Lukuisissa yhteisissä tutkimusprojekteissa Turun yliopiston tutkijoiden kanssa professori Fasang on tutkinut perhetaustan, perheenmuodostuksen ja työurien yhteyksiä eri elämänvaiheissa erityisesti suomalaisia rekisteriaineistoja hyödyntäen. Oman luonnehdintansa mukaan hän on Saksan jälkeen tehnyt eniten juuri suomalaista yhteiskuntaa koskevaa tutkimusta. Fasang kuuluu tutkimuksen lippulaiva INVESTin tieteelliseen ohjausryhmään ja on vastikään alkaneen FLUX -hankkeen kansainvälinen yhteistyökumppani. 

Professori James Hawdon on erikoistunut poikkeavuuden sosiologiaan sekä verkkovihan ja paikallisyhteisöjen tutkimukseen. Virginia Tech -yliopiston sosiologian professorina toimiva Hawdon on tehnyt kansainvälisesti huomioituja tutkimuksia yhteisöjen rakenteeseen ja päihteiden kulutuksen sääntelyyn liittyen. Hawdon on tarkastellut yhteistyössä taloussosiologian tutkijoiden kanssa massaväkivaltaan liittyviä yhteisötason seurauksia muun muassa Jokelassa ja Kauhajoella. Tällä hetkellä yhteistyössä Hawdonin kanssa tehdään vertailevaa tutkimusta koronan yksilötason vaikutuksista Suomessa ja Yhdysvalloissa, sekä siitä miten verkkoviha vaikuttaa taloudellisesti eri elinkeinonharjoittajiin. 

Hawdonin yhteistyö Turun yliopiston kanssa on mahdollistanut kansainvälisiä maisteritason kursseja, yhteisjulkaisuja, väitöskirjatekijöiden Fulbright -vierailuja Yhdysvaltoihin sekä vakiinnuttanut yhteistyösopimuksen Turun yliopiston ja Virginia Tech -yliopiston välillä. 

Kasvatustieteiden tiedekunnan kunniatohtoreiksi promovoidaan arvostettu koulutuspolitiikan ja kasvatussosiologian professori sekä IBO:n pääjohtaja

Kasvatustieteiden kunniatohtoreiksi vihitään professori Martin Thrupp Waikaton yliopistosta sekä International Baccalaureate Organization -järjestön pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Professori Martin Thrupp promovoidaan kunniatohtoriksi Turun yliopiston kanssa tehdyn pitkäaikaisen yhteistyön vuoksi sekä osoituksena laajemmasta myötävaikutuksestaan koko kasvatustieteiden alaan. Hän on tehnyt merkittävää kansainvälistä tutkimusta koulu- ja koulutusuudistusten ylikansallisten ja kansainvälisten kytkösten parissa. Viimeisin tutkimus keskittyy globaaliin koulutusliiketoimintaan ja koulutuksen yksityistämiskehitykseen Suomessa, Ruotsissa ja Uudessa-Seelannissa. Thrupp on ansioitunut julkaisemalla tuoreen teoksen suomalaisesta peruskoulusta kansainväliselle yleisölle yhteistyössä yli 50 suomalaisen koulutustutkijan kanssa ja edistämällä avointa tiedettä. Hän on tukenut Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELEssä kriittistä kasvatussosiologian ja koulutuspolitiikan tutkimusperinnettä ja tohtorikoulutusta, sekä osallistunut tuloksellisesti tutkimusrahoituksen hankintaan.

Kansainvälisen koulutusjärjestö International Baccalaureate Organizationin pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen promovoidaan kunniatohtoriksi osoituksena Turun yliopiston kanssa pitkään jatkuneesta yhteistyöstä sekä merkittävästä panoksestaan suomalaisen koulutuksen kehittämisessä. Hän on toiminut Suomessa keskeisenä koulutusvaikuttajana vuosikymmenten ajan muun muassa toimiessaan opetusministerinä vuosina 1994—2002 sekä opetushallituksen pääjohtajana vuosina 2016—2021. Heinonen on korostanut valtakunnallisessa koulutuksen kehittämistyössään korkeakoulujen merkitystä. Hän on tehnyt yhteistyötä Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa erityisesti Rauman kampuksella. Heinosen nykyinen tehtävä IBO:n pääjohtajana linkittyy tiedekunnassa toimivan Turun normaalikoulun IB-lukiotoimintaan.

Teknillinen tiedekunta promovoi kunniatohtoreikseen molekyylibiologian professorin ja kiinteistöneuvoksen

Teknillinen tiedekunta vihkii kunniatohtoreikseen professori Johanna Myllyharjun Oulun yliopistosta sekä kiinteistöneuvos Heikki Vaisteen.

Professori Johanna Myllyharju vihitään kunniatohtoriksi tunnustuksena merkittävästä toiminnastaan bioteknologisen tutkimuksen edistäjänä sekä pitkäjänteisestä työstään kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä yhteisöissä ja organisaatioissa. Myllyharju on kollageenisynteesin ja hypoksiavasteen keskeisten säätelijäentsyymien asiantuntija ja hän toimii molekyylibiologian professorina Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa. Hän on urallaan kehittänyt suomalaisen bioalan tutkimusinfrastruktuuria ja edistänyt merkittävästi bioteknologisen perustutkimuksen soveltamista uusien lääkeaineiden kehittämiseksi. 

Professori Myllyharju toimii tällä hetkellä Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös valtioneuvoston nimittämä Suomen edustaja sekä European Molecular Biology Conference (EMBC) hallintoneuvostossa että European Molecular Biology Laboratory (EMBL) hallintoneuvostossa.

Kiinteistöneuvos Heikki Vaiste vihitään kunniatohtoriksi tunnustuksena pitkäjänteisestä työstään yrittäjyyden edistäjänä ja alueellisena kehittäjänä, sekä Turun yliopiston opetuksen ja tutkimuksen tukijana. Vaiste on urallaan perustanut ja luotsannut lukuisia yrityksiä menestykseen. Vaisteelle on myönnetty useita ansioristejä ja -mitaleja, muun muassa Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan Ritarimerkki. Edellä mainittujen saavutusten lisäksi Vaiste on ollut keskeisenä vaikuttajana tukemassa Turun yliopiston toimintaa erityisesti teknillisen tiedekunnan laajentaessa opetusta ja tutkimusta tuotantotalouden alueelle.

Luotu 17.03.2022 | Muokattu 17.03.2022