Turun yliopistolle kansainvälinen ACEEU-akkreditointi tunnustuksena yrittäjämäisyydestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

09.03.2022

ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities) -akkreditointi on tunnustus yliopiston sitoutumisesta yhteiskunnan elinvoiman edistämiseen.

ACEEU akkreditoi yliopistoja, jotka edistävät yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia. Akkreditointi todentaa, että yliopisto tarjoaa yrittäjyyskoulutusta, tukee yliopistoyhteisön jäseniä yrittäjämäisessä toiminnassa ja tuottaa tutkimusta, jolla on korkea kaupallistamispotentiaali.

– Kyse on aktiivisesta vuorovaikutuksesta, mahdollisuuksien luomisesta ja niihin tarttumisesta – siitä, miten yliopisto on sitoutunut ja linkittynyt ympäristöönsä ja toimii talouden moottorina. Yrittäjämäinen ajattelu ja toimintamalli ovat meille keino lisätä vaikuttavuuttamme. Tällä on merkitystä alueella, koko yhteiskunnassa ja myös kansainvälisesti – olemme vahva ja vaikuttava kumppani, sanoo yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta vastaava vararehtori Mika Hannula.

Turun yliopistossa yrittäjyys ja yrittäjämäisyys ovat olleet läpileikkaavia, strategisia teemoja jo pitkään. Työ yrittäjyyteen liittyvien teemojen vahvistamisen parissa käynnistyi vuonna 2015.

– Meille nyt myönnetty ACEEU-akkreditointi vahvistaa, että olemme onnistuneet määrätietoisessa kehitystyössämme, jonka tavoitteena on ollut lisätä yliopiston vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä integroida korkeatasoista, akateemista yrittäjyysosaamista koulutukseen ja tutkimukseen, sanoo yliopiston rehtori Jukka Kola.

Yrittäjyysosaaminen on esimerkki vaikuttavuudesta

Turun yliopisto sai tuoreessa akkreditointipäätöksessä kiitosta siitä, miten kattavasti yrittäjyys on sisällytetty yliopiston toimintaan ja toimintakulttuuriin.

– Turun yliopisto on onnistunut luomaan tukirakenteita yrittäjyydelle ja integroimaan yrittäjyyttä koulutukseen, sanoo Turun yliopistossa marraskuussa vierailleen vertaisarviointiryhmän puheenjohtaja, professori Thorsten Kliewe.

ACEEU-akkreditoinnissa yliopistoja arvioidaan 15 eri standardissa. Turun yliopisto menestyi akkreditoinnissa ja arvioitiin erinomaiseksi neljässä standardissa.

Vaikuttavuudessa yliopisto sai erinomaisen arvosanan. On osoitettavissa, että perustehtäviensä tutkimuksen ja koulutuksen kautta Turun yliopisto vaikuttaa suoraan toimintaympäristönsä elinvoimaisuuteen. Erityisen hyvin Turun yliopistossa on määritelty neliaskelinen polku yrittäjyyteen, jonka jokaiseen vaiheeseen on tarjolla tukipalveluita. Yrittäjyyden parissa työskentelevillä on korkeatasoista osaamista yrittäjyyteen liittyen. Erinomaisella kansainvälisellä tasolla on myös yrittäjyyden integroiminen osaksi opintoja. Turun yliopistossa yrittäjyysopintoja voivat opiskella kaikkien alojen opiskelijat.  

– Yliopisto kouluttaa asiantuntijoita, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta. Meiltä valmistuneilla tulee olla valmiuksia luoda työtä itselleen ja muille. Yrittäjyysosaaminen tarjoaa tähän hyvän pohjan, sanoo Turun yliopistossa akkreditointiprosessista vastannut yrittäjyysasiamies Kirsi Peura.

– Akkreditointiprosessi ja siitä saamamme palaute on arvokasta Turun yliopiston toiminnan kehittämiselle. Meillä on tärkeä rooli paitsi kansainvälisenä tiedeyhteisönä myös yhtenä talousalueen kilpailukyvyn vetureista, vararehtori Hannula toteaa.

ACEEU-leima

Luotu 09.03.2022 | Muokattu 09.03.2022