UTUambassadors 2020 (11)

Turun yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin ennätysmäärä hakemuksia

22.01.2021

Turun yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin oli mahdollista hakea korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa 7.–20.1.2021. Yhteishaussa oli mukana 13 englanninkielistä maisteriohjelmaa, joihin tuli enemmän hakemuksia kuin koskaan aiempina vuosina: yhteensä 1 985 hakemusta.

Haku Turun yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin päättyi keskiviikkona 20.1.2021. Hakijat saivat jättää korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakemuksen enintään kolmeen Turun yliopiston ohjelmaan. Yhteensä vuoden 2021 haussa saatiin 1 985 hakemusta 1 735 hakijalta. Vuoden 2020 haussa mukana oli myös kandidaattiohjelmia, ja kokonaishakemusmäärä oli siten hieman suurempi, 2 008 hakemusta.

Hakemuksia tuli viime vuosien tapaan yli sadasta eri maasta. Hakijoista suurin osa, yli 60 prosenttia, on EU/ETA-alueen ulkopuolelta. Eniten hakijoita EU/ETA-alueen ulkopuolelta oli Bangladeshista (179 hakijaa), Pakistanista (177), Intiasta (99), Kiinasta (88), Iranista (82), Nigeriasta (75) ja Nepalista (53). Suomesta hakijoita oli 324, mikä on valtaosa kaikista EU/ETA-alueen hakemuksista.

Suosituimpina ohjelmina jatkoivat viime vuosien tapaan Global Innovation Management, Information and Communication Technology ja Biomedical Sciences, joihin jätettiin yhteensä 941 hakemusta. Turun yliopiston osalta yhteishaussa ei ollut uusia ohjelmia, mutta joka toinen vuosi haun järjestävä Gender Studies -ohjelma oli mukana tänä vuonna.

Ohjelmien määrään suhteutettuna hakemusmäärä oli ennätyssuuri: Vuonna 2020 Turun yliopistolla oli yhteishaussa ohjelmia 15, kun tänä vuonna yhteishaussa oli mukana 13 ohjelmaa. Primary Teacher Education -tutkinto-ohjelmassa, Early Childhood Teacher Education -kandidaattiohjelmassa ja Law and Information Society -maisteriohjelmassa ei ole sisäänottoa ja hakua vuonna 2021. Myöskään Information and Communication Technology -kandidaattiohjelman hakijamääriä ei ole ensimmäisen yhteishaun luvuissa mukana, sillä ohjelman haku järjestetään myöhemmin keväällä.

Opiskelijavalinta ja hakijapalvelut -yksikön osastopäällikön Mari Kähkösen mukaan hakuihin liittyy joka vuosi muuttujia, joiden vuoksi hakijamääriä jännitetään aina hakuajan loppuun saakka. Ennen tämän hakukierroksen alkamista suurimmat pohdinnat liittyivät pandemian vaikutukseen erityisesti ulkomailta hakevien käyttäytymiseen.  

– On ilo huomata, että poikkeuksellinen tilanne ei hidastanut hakijamäärien kasvua. Toivottavasti nyt hyväksyttävät uudet opiskelijat pääsevät aloittamaan opintonsa syksyllä normaaliin tapaan. Koska myös osa viime keväänä hyväksytyistä on pandemian vuoksi siirtänyt opintojensa aloitusta tulevaan syksyyn, on kampuksella luvassa entistä enemmän kansainvälistä tunnelmaa. Sitä odottelemme!

Turun yliopiston kansainväliset koulutusohjelmat

Kv-ohjelmien hakijatilastot

> Kv-ohjelmien hakemukset ohjelmittain

> Kv-ohjelmien hakemukset kansalaisuuden mukaan

Luotu 22.01.2021 | Muokattu 22.01.2021