Turun yliopiston koordinoima Finland-China Food and Health -verkosto syventää yhteistyötä Kiinaan

03.11.2021

Uusi Finland-China Network in Food and Health -verkosto on monitieteinen kokonaisuus, jonka tutkimusalat vastaavat osaltaan globaaleihin haasteisiin. Verkoston tavoitteena on luoda uutta, monitieteistä tutkimusta ja innovaatioita sekä yritysyhteistyötä erityisesti elintarvike-, terveys- ja lääketieteen aloilla.

Verkoston toimintaan osallistuu 21 suomalaista yliopistoa ja ammattikorkeakoulua sekä heidän kiinalaisia kontaktejaan. Turun yliopisto koordinoi verkoston toimintaa.

​​​​​Verkoston aloitustapahtuma järjestettiin verkon välityksellä 1.11.2021. Turun yliopiston rehtorin Jukka Kolan avaamassa tilaisuudessa puhuivat myös opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Atte Jääskeläinen, Kiinan tiede- ja teknologiaministeriön edustaja Yuan Xudong sekä Kiinan opetusministeriön CEAIEn (China Education Association for International Exchange) kansainvälisen osaston johtaja Fu Bo.

- Tämä on tärkeä yhteishanke, jota globaali pandemia on hidastanut, mutta nyt viimein pääsemme jatkamaan tehokasta ja vaikuttavaa tekemistä. Tiivis yhteistyömme Kiinan useiden toimijoiden kanssa luo merkittäviä mahdollisuuksia pitkäjänteiselle yhteistyölle kestävän kehityksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Ruoka on perustarve, jonka vakaa saatavuus ja korkea laatu ylläpitävät ja parantavat kansan terveyttä. Siinä on tärkeää tutkimussarkaa kansainväliselle yhteistyölle Suomen ja Kiinan kesken, korostaa rehtori Jukka Kola.

Aloitustapahtuma herätti runsaasti kiinnostusta ja mukaan oli ilmoittautunut yli 130 tutkijaa Suomesta ja Kiinasta. Noin 40 tutkijaa esitteli omia tutkimusaiheitaan. Esitysten pohjalta verkostossa keskusteltiin uusista avauksista ja yhteisistä kiinnostuksen alueista.

Tutkimuspainotteisen tilaisuuden teemoihin sisältyivät muun muassa ruokaturvallisuus, kestävä kehitys ja kestävät ruokaketjut. Teemoihin linkittyivät myös ruuan terveysvaikutukset ja ruokavalioihin liittyvät sairaudet.

- Aloitustapahtuma oli menestys. Tutkijat olivat hyvin innoissaan yhteistyön mahdollisuuksista uudessa verkostossa ja jotkut tutkijat tekevätkin jo yhteistyötä maiden välisissä projekteissa. Tämä verkosto avaa mahdollisuuksia entistä laajemmalle yhteistyölle. Aloitustapahtuman aikana keskustelimme aktiivisesti kiinnostavista tutkimusalueista ja toisiamme täydentävistä osaamisalueista. Seuraavaksi suunnittelemme konkreettisia yhteisiä projekteja ja järjestämme työpajoja, jotka keskittyvät tarkemmin teemoihin ja tutkijavaihtoihin, kertoo verkoston johtaja, Turun yliopiston elintarvikekemian professori Baoru Yang.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa kansainvälisyyden edistämislinjauksessa tavoitteeksi on asetettu suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistaminen ja globaalisti tunnustetun edelläkävijäaseman saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä. Korkeakoulujen strategisen rahoituksen kv-ohjelman globaalipilotteja on yhteensä kahdeksan Aasiassa, Afrikassa, Kiinassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa.

Luotu 03.11.2021 | Muokattu 03.11.2021