Turun yliopiston uusi kestävän ruokakehityksen ja -kulutuksen Flavoria-tutkimusalusta otettiin käyttöön

27.05.2019

Turun yliopiston Flavoria-tutkimusalusta ja -ravintola on paikka, jossa tutkijat ja liiketoiminnan kehittäjät pääsevät tuottamaan uutta tieteellistä tietoa ja innovaatioita ihmisten aitoja kokemuksia ketterästi tutkimalla ja testaamalla. Tavoitteena on keksiä uusia ratkaisuja kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin tarpeisiin.

Kupittaalla, Medisiina D:ssä toimiva Flavoria on niin kutsuttu Living Lab – tosielämän tutkimuslaboratorio. Sen runkona palvelee 1000 päivittäisasiakkaan lounasravintola ja kahvila. Tutkimustoimintaan Flavorian kävijät voivat osallistua vaivatta arkensa lomassa. Tämän mahdollistavat MyFlavoria-puhelinsovellus ja ruokatilan yhteydessä toimiva moniaistilaboratorio Aistikattila. 

– Flavoria on Suomen ensimmäinen avoin tutkimusalusta, jossa tutkijat saavat helpon ja nopean kontaktin ihmisten aitoihin kokemuksiin joka päivä, Flavorian rakentamisesta vastaava kehityspäällikkö Mari Norrdal sanoo.

Flavoria on kestävän kehityksen monitieteinen tutkimus- ja kehityslaboratorio

Maailman viheliäisimmät ongelmat, kuten ilmastonmuutos, ovat monen tekijän vyyhtejä. Siksi niiden ratkaisemiseen tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa ja kokeilevaa otetta. Flavoria tiivistää monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusyhteistyötä ja tarjoaa uudenlaisen, yhteisen kokeellisen alustan tutkimus- ja kehityshankkeille. 

Turun yliopiston tiedekunnista aktiivisia Flavorian hyödyntäjiä ja kehittäjiä ovat jo lääketieteellinen, kasvatustieteiden, yhteiskuntatieteellinen ja luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä kauppakorkeakoulu. 

– Tieteellinen tutkimustieto luo pohjan uusille innovaatioille ja kestävän kehityksen ratkaisuille. Aito kehitys vaatii entistä monitieteisempiä lähestymistapoja, parempaa teknologian hyödyntämistä ja syvällisempää ymmärrystä uusista raaka-aineista, tuotantoprosesseista, ihmisen elimistöstä ja käyttäytymisestä. Siksi Turun yliopisto panostaa uudenlaiseen monitieteisen tutkimusalustaan – Flavoriaan, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Flavoria-tutkimusalustaa on rakennettu yhdessä monitahoisen tutkija- ja yritysjoukon kanssa. Se on esimerkki uudenlaisesta tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyöstä, jossa yhteisenä tavoitteena on kansalais- ja kuluttajaymmärryksen lisääminen. Yhteistyössä ovat mukana Elomatic, Innogiant, Suomen yliopistokiinteistöt, Fujitsu, Vincit, Grandlund, Helvar ja Business Finland ja ravintolaoperaattorina toimiva Sodexo.

Tavoitteena uudet kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin ruokainnovaatiot

Ruuan, ruokavalintojen ja ruokailukokemuksen tutkimus on juuri nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen. Ihmiskunnan haasteena on löytää nopeasti keinoja kestävien ja terveellisten elintapojen helppoon omaksumiseen.  

Flavoria tarjoaa ainutlaatuiset puitteet uusien ratkaisujen etsimiseen, koska siellä kuluttajakokemusta tutkitaan kokonaisvaltaisesti. 

– Ihmisten kokemuksiin ruuasta ja juomasta vaikuttavat ruuan ominaisuuksien lisäksi kokijan yksilölliset aistimukset, aiemmat kokemukset ja odotukset sekä koko moniaistinen ympäristö, jossa nautintokokemus tapahtuu. Näitä kaikkia tutkitaan Flavoriassa, tieteellisen johtoryhmän puheenjohtaja, apulaisprofessori Mari Sandell kertoo.

Flavoriassa tehdään sekä uraauurtavaa tieteellistä huippututkimusta, että soveltavaa kaupallista tutkimusta yritysten kehitystarpeisiin. Elintarvikeyrityksille Flavoria tarjoaa monenlaisia tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksia, kuten kuluttajaymmärrystä innovoinnin tarpeisiin sekä nopeita testauksia uusien tuoteaihioiden kehitykseen. Flavorian fasiliteetit luovat ihanteelliset puitteet myös uusien ruokaan liittyvien teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden kehitykselle.

  Flavorian avajaistilaisuutta vietettiin maanantaina 27.5.

  Tieteellinen tutkimus Flavoriassa etsii vastauksia mm. näihin kysymyksiin 

  • Mitkä tekijät ruuan esillepanossa vaikuttavat ihmisen valintoihin?
  • Miten tieto ruuasta muokkaa/muuttaa ruokavalintoja?
  • Miten tukea ja tutkia oppivaa ja asiantuntevaa kuluttajaa?
  • Miten moniaistinen kokeminen, eli aistimusten yhteisvaikutus vaikuttaa ruokailukokemukseen?
  • Voimmeko ohjata eri aisteja aktivoimalla ruokailijan kestävämpiin ja terveellisempiin ruokavalintoihin?
  • Miten yksilölliset erot aistimisessa vaikuttavat kokemukseen?
  • Mikä on perimän vaikutus ruokamieltymyksiin ja syömiskäyttäytymiseen?
  • Mitkä kaikki tekijät auttavat ihmisiä omaksumaan uusia tulevaisuuden ruokia osaksi arkeaan?
  • Minkälaisia uusia liiketoimintamalleja ruokainnovaatiot mahdollistavat?
  • Miten Flavoriassa syntyvää uutta kuluttajaymmärrystä voidaan käyttää liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen?

  Lisätietoja: 

  https://www.flavoria.fi/

  Tieteellinen tutkimus: Mari Sandell, 0403524149, masaarim@utu.fi  
  Kaupallinen tutkimus: Mari Norrdal, 0405502471, manorr@utu.fi   

  Kuvia median käyttöön: 

  Kuva 1 | Kuva 2 | Kuva 3 | Kuva 4

  Copyright: Turun yliopiston viestintä/Hanna Oksanen

  Luotu 27.05.2019 | Muokattu 19.06.2019