Tummasävyisessä tilassa rypistyneet lakanat.

Tutkimus selvittää Ukrainan sodan vaikutuksia uniin ja ajatuksiin

14.03.2022

Turun yliopiston psykologian tutkijat selvittävät Ukrainan sodan vaikutusta unien ja mielenliikkeiden sisältöihin. Tutkimukseen voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet ja se toteutetaan verkossa anonyymisti niin, ettei yksittäisiä vastauksia kyetä yhdistämään tiettyyn henkilöön.

Ukrainan sota ja Venäjän sotilaallinen uhka Suomelle on monen suomalaisen suurin tämänhetkinen huolenaihe. Geopoliittiset tapahtumat ja niiden vaikutukset sekä maailmalla että omaan elämän nousevat väistämättä ajatuksiin ja saattavat vaikuttaa myös uniimme.

Turun yliopiston psykologian ja logopedian laitoksella on käynnistynyt tutkimushanke Ukrainan sodan vaikutuksista mielensisältöihin. Tutkimuksen toteutuksesta vastaavat psykologian tohtorikoulutettava Ville Loukola, psykologian tohtori Jarno Tuominen, ja tutkimusta ohjaavat dosentti Katja Valli ja professori Antti Revonsuo.

Tutkimus sisältää alkukartoituksen, jossa kerätään kyselylomakkeiden avulla taustatietoa hyvinvoinnista sekä tavasta suhtautua maailmaan ja muihin ihmisiin. Alkukartoituksen jälkeen kultakin tutkimukseen osallistuvalta kerätään päivittäisiä mielenvaeltelu- ja uniraportteja kahden viikon ajan.

Tutkimus laajentaa aiemmin yliopistossa toteutuneita tutkimuslinjoja, joissa on muun muassa tarkasteltu kuormittavien ja uhkaavien tilanteiden vaikutusta uniin sekä sosiaalisen eristyneisyyden ja koronaviruspandemian vaikutusta unisisältöihin.

– Ukrainan sota tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden seurata mielemme käyttäytymistä tässä erittäin valitettavassa tilanteessa, jossa sodan kärsimykset tulevat lähelle, ja sisä- ja ulkopoliittinen tilanteemme on radikaalisti muuttunut. Ihmisten huoli ja pelko on käsin kosketeltavaa. Tämä mahdollistaa sellaisten kysymysten kysymisen, joita normaalitilanteessa olisi mahdotonta toteuttaa, kertoo tutkimuksen vastaava tutkija Ville Loukola.

Tutkimus edistää tieteellistä ymmärrystä sisäisen kokemuksemme suhteesta ulkoiseen maailman tapahtumiin. Tutkimus toteutetaan kokonaan etäosallistuen ja nimettömästi. Tutkimukseen osallistumisesta ei ole odotettavissa tutkittavalle aiheutuvan haittaa tai harmia.

>> Lisätietoa tutkimuksesta ja ilmoittautumisohjeet www.utu.fi/ukraina-uni
 

Luotu 14.03.2022 | Muokattu 14.03.2022