Tutkimus: WHO:n kehittämä Self Help Plus -oma-apuohjelma ehkäisee pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveysongelmia

08.03.2022

Kansainvälinen tutkimusryhmä on tarkastellut Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämän oma-apuohjelman tehokkuutta Turkissa ja Länsi-Euroopassa asuvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyssä. EU:n rahoittama tutkimus osoitti, että Self-Help Plus (SH+) on vaikuttava menetelmä psyykkisen kuormittuneisuuden vähentämiseksi ja mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi.

Noin yksi prosentti maailman väestöstä muuttaa vastoin omaa tahtoaan. Pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on muuta väestöä suurempi riski sairastua mielenterveyden häiriöihin haitallisten elämänkokemusten seurauksena. Suuri osa mielenterveyden häiriöihin sairastuneista pakolaisista ja turvapaikanhakijoista ei saa kuitenkaan tarkoituksenmukaista apua.

– Keskimäärin vain kaksi prosenttia eri maiden terveysbudjeteista on osoitettu mielenterveyden hoitoon. Suurimmalla osalla pakolaisista ei ole taloudellisia mahdollisuuksia päästä laadukkaisiin mielenterveyspalveluihin omassa yhteisössään, kertoo professori Maritta Välimäki Turun yliopistosta.

Välimäki tutkimusryhmineen oli mukana kansainvälisessä RE-DEFINE-hankkeessa, jossa tarkasteltiin Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämän Self Help Plus (SH+) -menetelmän tehokkuutta ja kustannusvaikuttavuutta mielenterveyshäiriöiden syntymisen ennaltaehkäisemiseen psyykkistä kuormittuneisuutta kokevilla pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla Länsi-Euroopassa ja Turkissa.

SH+ on ohjattu psykologinen oma-apumenetelmä, jonka lyhyen koulutuksen saaneet ei-ammattilaiset ohjaajat toteuttavat jopa 30 henkilölle samanaikaisesti. Menetelmässä opetetaan stressin vähentämiseen liittyviä taitoja valmiiksi nauhoitettuja äänitteiden, kuvitetun kirjan ja keskustelujen avulla.

– Sekä Länsi-Euroopassa että Turkissa saadut tutkimustulokset osoittivat, että SH+ -menetelmällä on myönteinen vaikutus mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyssä ja ahdistuksen vähentämisessä, vaikkakin tutkimusten välillä havaittiin eroavaisuuksia, Välimäki kertoo.

– Vaikka tutkimuksemme osoitti, että SH+ voi vähentää psyykkistä stressiä ja siten ehkäistä mielenterveyshäiriöiden kehittymistä, meillä on vielä paljon tutkittavaa tällä saralla. Tutkimusta tarvitaan muun muassa sen suhteen, miten oma-apuohjelma voitaisiin laajamittaisesti ottaa käyttöön mielenterveystyössä, täydentää tutkimusta johtanut psykiatrian professori Corrado Barbui Veronan yliopistosta.

Tähän asti laajin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveyteen kohdistuva interventiotutkimus

Tutkimukseen osallistui yli 1 100 pakolaista ja turvapaikanhakijaa Turkissa ja Länsi-Euroopassa. Tutkijoiden mukaan SH+ -menetelmän toteuttaminen tavanomaisen hoidon ohella osoittautui Turkissa huomattavan kustannustehokkaaksi ohjelmaksi, kun taas länsieurooppalaisissa maissa kustannusvaikuttavuudessa ei havaittu eroavaisuuksia.

– Tutkimusaihe on entistäkin ajankohtaisenpi Euroopassa, jossa pakolaismäärien odotetaan kasvavan nykyistäkin nopeammin, toteaa tutkija Tella Lantta Turun yliopistosta.

RE-DEFINE-tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, että mielenterveyden häiriöiden puhkeaminen on mahdollista estää ahdistusta kokevilla pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että oma-apuohjelmaa voidaan toteuttaa tehokkaasti erilaisissa ympäristöissä, erikokoisilla ryhmillä ja eri kulttuuritaustaisilla henkilöillä.

– Tutkimuksemme on myös osoitus siitä, että meidän on ylipäätään mahdollista toteuttaa korkealaatuisia satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia liittyen ennaltaehkäiseviin mielenterveysinterventioihin. Yli 1000 turvapaikanhakijaa ja pakolaista osallistui kahteen tutkimukseen, mikä tekee RE-DEFINE:sta laajimman koskaan toteutetun pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveyteen kohdistuvan interventiotutkimuksen, professori Maritta Välimäki kertoo.

Tutkimus ” Effectiveness of a WHO self-help psychological intervention for preventing mental disorders among Syrian refugees in Turkey: a randomized controlled trial” on julkaistu 11.1.2022 World Psychiatry -lehdessä: https://doi.org/10.1002/wps.20939

Oma-apuohjelma avoimesti saatavilla verkossa – Tutkijoilta muistio päättäjille

Veronan yliopiston johtamaan tutkimukseen osallistui Turun yliopiston lisäksi lukuisia kansainvälisiä tutkimuslaitoksia ja yliopistoja, Maailman terveysjärjestö WHO sekä Tanskan punainen risti. Tutkimusta on rahoittanut Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelma.

Self Help Plus -oma-apuohjelma julkaistiin syyskuussa 2021 ja se löytyy WHO:n verkkosivuilta.

Veronan yliopiston johdolla RE-DEFINE-tutkimushanke julkaisi muistion päättäjille, jossa on avattu tutkimusta ja Self Help Plus -menetelmää. Muistiossa annetaan lisäksi viisi suositusta oma-apuohjelman käytöstä.

> Muistio on ladattavissa hankkeen sivuilta.

Luotu 08.03.2022 | Muokattu 25.10.2022