Työhyvinvoinnilla lisätään tehokkaimmin työn tuottavuutta

20.04.2023

Yhdeksän korkeakoulun yhteisessä Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen -hankkeessa rakennettiin menetelmä, jonka avulla yritykset voivat järjestelmällisesti arvioida ja kehittää työhyvinvointitoimintaansa.

Työn tuottavuuden parantamiseksi yrityksissä etsitään useimmiten keinoja prosessien ja työn sujuvuuden parantamiseksi ja vastaavasti panostukset henkilöstöön koetaan menoja lisäävinä. Kuitenkin useimmat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että tehokkaimmin työn tuottavuuteen voidaan vaikuttaa rakentamalla työyhteisöön myönteistä ilmapiiriä ja yhteishenkeä luomalla.

Vaasan yliopiston johtamassa ESR-rahoitteisessa hankkeessa rakennettiin menetelmä, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden järjestelmällisesti arvioida työhyvinvointitoimintaansa ja suunnitella sen kehittämistä edellyttäviä toimia. Uutta tässä on se, että yritykset löytävät nyt samasta järjestelmästä arviointimenetelmän, sen tulosten perusteella ehdotetut parannustoimet sekä malleja ja esimerkkejä käytäntöön.

Turun yliopiston tietotekniikan laitoksen tutkijat tuottivat hankkeeseen eri laitteilla toimivat digisovellukset. Koska Suomessa suurin osa yrityksistä on pieniä, on niille tehty erillinen pienyrityssovellus, jossa huomio on erityisesti yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisäämisessä.

- Yhteisöllisuus ja vuorovaikutus ovat kaikkien yritysten menestymisessä erityisiä valttikortteja. Toimiva vuorovaikutus lisää keskinäistä luottamusta ja psykologista turvallisuutta sekä auttaa töiden sujuvoittamista; nämä kaikki ovat työhyvinvoinnin peruspilareita. Inhimillisyys ja ihmisläheisyys ovat läsnä jokapäiväisessä tekemisessä ja johtajat ovat yhä enemmän yhteishengen luojia ja ilmapiirin rakentajia, kertoo emeritusprofessori Jyrki Liesivuori.

Yhteistyössä toteutettu työhyvinvointi varmistaa yritykselle vetovoimaisen työnantajakuvan ja työyhteisölle myönteisen työntekijäkokemuksen, joista yritykset voivat tehdä merkittävän kilpailuedun.

Aiemmin hankkeessa on tuotettu KriisiApuri-digisovellus, joka ohjaa yrityksiä paremmin varautumaan erilaisiin kriiseihin kuten pandemiaan, kyberturvallisuusuhkiin, onnettomuuksiin ja henkilökriiseihin.

FOKUS-hanketta toteuttavat Vaasan yliopisto, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Lapin yliopisto.​

Luotu 20.04.2023 | Muokattu 20.04.2023