Uudessa EU-suurhankkeessa kehitetään Euroopan laajuista digitaalista mielenterveyden tukijärjestelmää

30.05.2023

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on mukana laajassa Euroopan komission Horisontti-ohjelman ReConnected-suurhankkeessa, jota toteutetaan kymmenessä eri Euroopan maassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen digitaalinen järjestelmä, joka tukee kansalaisten mielenterveyttä, lisää mielenterveystietoisuutta ja vähentää mielenterveyteen liittyvää stigmaa. 
 

Eurooppaa on viime vuosina ravisuttaneet monet kansainväliset kriisit, kuten koronapandemia, Ukrainan sota ja ilmastonmuutos. Tällaiset globaalit ilmiöt edellyttävät kansalaisilta entistä suurempaa sietokykyä ja altistavat monet mielenterveysongelmille.

– Meillä Suomessa ja muuallakin maailmalla on puhuttu varsinkin koronapandemian jälkeen nuorten mielenterveyskriisistä, mutta monet näistä ongelmista koskettavat jokaista meistä. Yksi suurista koko Eurooppaa koskevista tulevaisuuden haasteista on varmistaa se, että kansalaiset ovat hyvinvoivia ja työkykyisiä myös jatkossa erilaisista uhkakuvista huolimatta, professori Andre Sourander sanoo.

Sourander johtaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskusta, joka on mukana 1.6.2023 alkavassa ReConnected-suurhankkeessa. ReConnected sai Euroopan komission Horisontti-ohjelmalta yli 6 miljoonan euron rahoituksen, ja se jatkuu aina vuoden 2027 loppuun saakka. 

Hankekonsortiota johtaa Vrije Universiteit Amsterdam ja sitä toteutetaan Suomen ja Alankomaiden lisäksi Espanjassa, Saksassa, Tanskassa, Ranskassa, Portugalissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Kosovossa.

ReConnected vastaa Euroopassa kasvaneeseen mielenterveyspalveluiden kysyntään kehittämällä ja tutkimalla uudenlaista digitaalista tukijärjestelmää, joka edistää eurooppalaisten mielenterveyttä, resilienssiä ja hyvinvointia. 

– Tavoitteenamme on kehittää kansainvälinen mielenterveyden tukijärjestelmä, ja tutkimuksessa arvioimme, parantaako se kansalaisten mielenterveyttä. Jos digitaalisia mielenterveysinterventioita otetaan laajasti käyttöön, on keskeisen tärkeää, että niiden tehosta, soveltuvuudesta ja käytöstä on vahvaa tutkimusnäyttöä. Muuten ne voivat olla jopa vahingollisia ja tulla kalliiksi palvelujärjestelmää kehitettäessä, Sourander kertoo.

Hankkeessa kehitteillä olevan digitaalisen järjestelmän toivotaan olevan kustannustehokas keino lisätä eurooppalaisten hyvinvointia, mielenterveystietoisuutta, vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa sekä edistää kansalaisten yhteiskunnallista aktiivisuutta.

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus kuuluu Suomen Akatemian eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTiin. Keskuksesta johdetaan monia kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä tutkimushankkeita, kuten ERC Advanced Grant -rahoituksen saanutta DIGIPARENT-hanketta. 

ReConnected-hanke on käynnissä 1.6.2023 – 31.12.2027. Hankkeen kokonaisrahoitus on 6 212 872 euroa, josta Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen osuus on 468 250 euroa.
 

Luotu 30.05.2023 | Muokattu 30.05.2023