Uusi lääke hillitsee tulehdusta ja taudin aktiivisuutta MS-taudin eläinmallissa

04.02.2021

Äskettäin julkaistussa tutkimuksessa on käynyt ilmi, että folaattireseptoriin kohdentuva lääkehoito lievittää aivojen tulehduspesäkkeiden tulehdusta ja saattaa estää myös taudin etenemistä MS-taudin eläinmallissa. Tutkimus toteutettiin Turun Valtakunnallisen PET-keskuksen, yhdysvaltalaisen Purdue University -yliopiston ja lääkeyhtiö Novartiksen nykyään omistaman Endocyte Oy:n yhteistyönä.

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on keskushermoston kroonisesti etenevä autoimmuunisairaus, joka johtaa neurologisiin toimintahäiriöihin ja pysyviin toimintakyvyn muutoksiin. Taudin yleisimpään muotoon eli aaltomaisesti etenevään MS-tautiin on olemassa tehokkaita tulehdusta ja pahenemisvaiheita estäviä lääkehoitoja, mutta taudin kroonisen vaiheen hoitoon ei ole tällä hetkellä olemassa tehokkaita hoitovaihtoehtoja. Lisäksi useat potilaat joutuvat taudin kroonisessa vaiheessa keskeyttämään lääkehoidon haittavaikutusten vuoksi. 

Folaattireseptori esiintyy elimistössä vieraiksi tunnistettuja kohteita syövien solujen pinnalla. Autoimmuunisairauksissa vieraiden kohteiden tunnistus on häiriintynyt, jolloin näiden syöjäsolujen toiminta alkaa kohdistua elimistön omiin kudoksiin. Folaattireseptoria voidaankin käyttää hyväksi kohdentamaan lääkkeen vaikutuksia paremman hoidon tehon ja turvallisuuden saavuttamiseksi.

Sveitsiläisen lääkeyhtiö Novartiksen omistama Endocyte on kehittänyt lääkehoidon, joka kohdentuu juuri syöjäsolujen pinnalla ilmenevään folaattireseptoriin. Lääkkeen on aikaisemmin havaittu estävän tulehdusreaktioita lukuisten muiden sairauksien eläinmalleissa, mutta nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen, jossa havaittiin lääkkeen teho myös kroonisesti etenevän MS-taudin eläinmallissa.

– Lääkkeen teho oli selvästi nähtävissä taudin kroonisen vaiheen aikana, jolloin tulehdusaktiivisuus oli laskenut ja tulehduspesäkkeiden koko merkittävästi pienentynyt, toteaa erikoistutkija Petri Elo Turun PET-keskuksesta.  

Folaattireseptoriin kohdentuvia merkkiaineita on aikaisemmin käytetty syöpäkasvainten etäpesäkkäiden havaitsemiseen. 

– Tutkimuksemme osoitti, että kyseiset merkkiaineet soveltuvat mahdollisesti myös aivojen tulehduspesäkkeiden havaitsemiseen. Potilaiden kannalta olisi ideaalista löytää sopiva merkkiaine, jonka avulla voitaisiin reaaliaikaisesti seurata sekä tulehduspesäkkeiden kehittymistä että lääkehoidon hoitovastetta, kuvailee Turun PET-keskuksen professori Anne Roivainen.

Tutkimuksessa vahvistettiin, että folaattireseptoria esiintyy myös MS-tautia sairastavien potilaiden tulehduspesäkkeiden syöjäsoluissa. Tämä antaa viitteitä siitä, että folaattireseptoriin kohdentuvat lääkehoidot saattavat lievittää tulehdusta etenevää MS-tautia sairastavilla potilailla.

– Tutkimustulokset ovat kiehtovia, mutta kaikesta huolimatta on muistettava lääkekehityksen haasteet ja vaikea ennustettavus. Vain pieni osa eläinkokeissa lupaavista lääkkeistä päätyy potilaiden käyttöön, sanoo Novartiksen translaationaalisen lääkekehityksen osaston johtaja June Lu.

Tutkimus on julkaistu Journal of Neuroinflammation -lehdessä

Luotu 04.02.2021 | Muokattu 04.02.2021