Uusi löytö: Geenisormenjälki, joka ennustaa tyypin 1 diabeteksen etenemistä

29.05.2023

Turun biotiedekeskuksen ja InFLAMES-lippulaivan tutkijat ovat tunnistaneet geenien joukon, jolla voidaan ennustaa tyypin 1 diabeteksen etenemistä. Tutkimus julkaistiin Lancetin eBioMedicine-lehdessä.

Professori Laura Elon ja professori Riitta Lahesmaan johtaman tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa tyypin 1 diabeteksen etenemiseen liittyviä geenien ilmenemisen muutoksia potilailla, joilla tauti on puhjennut hiljattain. Tätä varten tutkijat analysoivat verinäytteitä, jotka kerättiin osana INNODIA-ohjelmaa.

Tiettyjen geenien ilmentymiseen liittyvän geenisormenjäljen havaittiin olevan yhteydessä taudin nopeaan etenemiseen.

–  Löydöksemme perusteella saattaa tulevaisuudessa olla mahdollista puuttua tautiprosessiin aikaisemmin. Voisimme siten hidastaa taudin etenemistä ja mahdollisesti ehkäistä tai viivästyttää sen oireiden puhkeamista. Lisäksi tieto voi hyödyttää hoitoa siten, että tautia voidaan seurata paremmin, laatia potilaalle yksilöllisemmät hoitosuunnitelmat ja päästä siten parempiin hoitotuloksiin, Elo ja Lahesmaa selittävät.

Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jossa haiman insuliinia tuottavat beetasolut, saarekesolut, tuhoutuvat. Taudin eteneminen vaihtelee yksilöstä toiseen ja toistaiseksi ei olemassa keinoa, jolla voitaisiin ennustaa kunkin potilaan taudinkulun lopputulos.

Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeetikoita on Suomessa noin 50 000. Suuri osa sairastuneista on lapsia ja nuoria.

Riitta Lahesmaan ja Laura Elon lisäksi artikkelia työstivät pääkirjoittajat (vasemmalta) erikoistutkija Ubaid Kalim, tutkijatohtori Tomi Suomi ja väitöskirjatutkija Inna Starskaia.

Kuvaaja/Tekijä

Liisa Koivula

INNODIA-ohjelma osallistaa myös potilaat

Turkulaistutkijoiden löydös syntyi osana maailmanlaajuista INNODIA-hanketta, johon osallistuu 31 akateemista instituutiota, useita lääkeyrityksiä sekä kaksi potilasjärjestöä. Hankkeen tarkoitus on löytää keinoja, joilla voitaisiin estää tyypin 1 diabeteksen syntyminen. 

INNODIA kerää ja tutkii näytteitä ja tietoja äskettäin tyypin 1 diabeteksen sairastuneilta potilailta sekä heidän terveiltä ensimmäisen asteen sukulaisiltaan. Tutkimusta tehdään ympäri Eurooppaa. INNODIA kuuluu Euroopan Unionin rahoittamaan Innovatiiviset lääkkeet-aloitteeseen (Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking.)  

– Tärkeää on, että INNODIAa ohjaa tiiviisti myös tyypin 1 diabetesta sairastavien potilaiden ja heidän vanhempiensa muodostama potilaskomitea. He antavat palautetta hankkeen suunnitelmista, toimintavoista ja tavoitteista. He ovat myös ratkaisevan tärkeitä sille, että tieto INNODIAsta leviää, Riitta Lahesmaa kertoo.

Lahesmaa toteaa, että INNODIA-yhteistyön ansiosta tiedeyhteisö pystyy ymmärtämään koko ajan paremmin muun muassa beetasolujen toiminnan muutoksia. Samoin ohjelma tuo lisävaloa geneettisten ja ympäristötekijöiden merkityksestä taudin puhkeamisessa.

 

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.

Luotu 29.05.2023 | Muokattu 29.05.2023