Kuvituskuva, jossa henkilö istuu punaisella alusatalla pää polvia vasten kumartuneena.

Surevan henkilön kohtaamista voi harjoitella – Uusi verkko-opintojakso tukee opiskelijoita ja ammattilaisia surun käsittelyssä

01.03.2021

Turun yliopiston Sote-akatemia, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Nuoret lesket ry ja Surevan kohtaaminen -hanke ovat toteuttaneet yhteistyössä verkko-opintojakson surusta ja surevan ihmisen kohtaamisesta. Opintojakso tarjoaa tukea ja erilaisia näkökulmia suruun esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden avulla.

Monilta koulutusaloilta valmistutaan ammatteihin, joissa kuolema ja suru ovat osa työntekijän arkea. Sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla potilaan tai asiakkaan kuolema voi olla työn luonteeseen kuuluva asia, ja lisäksi ammattilaiset kohtaavat surevia omaisia ja läheisiä. Kuka tahansa voi kohdata suruaan läpikäyvän ihmisen myös vaikkapa harrastuksen parissa tai ystäväpiirin tapaamisessa. Suru koskettaa meitä kaikkia.

Surevan kohtaaminen -verkko-opintojakso avautuu maaliskuussa ja on osa Sote-akatemian monialaista koulutustarjontaa. Itsenäisesti suoritettava opintojakso on toteutettu yhteistyössä Surevan kohtaaminen -hankkeen ja kahden surujärjestön, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n ja Nuoret lesket ry:n, kanssa.

Koulutuksesta vastaava päällikkö Jussi Lehtonen kertoo, että verkko-opintojakso on merkittävä lisä Sote-akatemian koulutustarjonnassa.

– Monet ammattilaiset ja opiskelijat kaipaavat lisää tukea surevan henkilön kohtaamiseen. Voi olla hämmentävää ja vaikeaa kohdata esimerkiksi lapsensa menettänyt potilas, asiakas tai läheinen. Tällä opintojaksolla annamme siihen tukea ja erilaisia näkökulmia esimerkiksi surujärjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden avulla, Lehtonen kertoo. 

Surevan kohtaaminen -hankkeessa projektipäällikkönä vuoden 2020 loppuun asti toiminut Anne Viitala ja nykyinen projektipäällikkö Ulla Tuunanen kertovat, että hanke auttaa ammattilaisia ja muita asiasta kiinnostuneita saamaan ajankohtaista tietoa ja tukea surevien ihmisten parissa työskentelyyn. Hankkeen verkkosivuilla on saatavilla tieteelliseen tutkimukseen ja neljän surujärjestön kokemukseen perustuvaa tietoa. Sivustolta voi myös pyytää kokemusasiantuntijaa kertomaan ammattilaiselle omasta menetyksestään sekä surevan kohtaamisesta.

– Otimme yhteyttä Sote-akatemiaan, sillä halusimme levittää hankkeemme tietämystä yliopisto-opiskelijoiden keskuuteen ja tukea tältä osin heidän opintojaan. Tuosta ensimmäisestä tapaamisesta alkoi yhteistyö, jonka tuloksena voimme nyt avata tämän verkko-opintojakson, Viitala ja Tuunanen iloitsevat.

Verkkokurssi on henkisesti monia tavanomaisia opintojaksoja raskaampi. Opiskelun edetessä esimerkiksi kokemusasiantuntija kertoo podcastissa oman lapsensa kuolemasta ja siitä, miltä suru ja menetys tuossa hetkessä tuntuvat. Kurssin vastuuopettaja Jenni Huhtasalo kertoo, että opiskelijan tulee antaa itselleen aikaa ajatella.

– Näitä raskaita asioita opiskellessaan ihminen ymmärtää hyvin konkreettisesti sen, mikä on ammattilaisen ja lähimmäisen merkitys, kun suru osuu kohdalle. Jokaisella on oma tapansa surra ja siihen pitää antaa mahdollisuus. Myös opiskelijoiden tulee antaa itselleen aikaa prosessoida lukemaansa ja kuulemaansa, Huhtasalo korostaa. 

Sote-akatemian Surevan kohtaaminen -verkko-opintojakso on tarjolla itsenäisesti suoritettavana vuoden ympäri. Se on kenen tahansa suoritettavissa Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta. Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat tutustua verkkokurssin sisältöihin myös ilman suoritusvelvollisuutta ja ilmoittautua halutessaan opiskelijoiksi kurssille vasta myöhemmin.
 
Lisätietoja:

Jussi Lehtonen, tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia, Turun yliopisto, +358 50 326 3735, jussi.lehtonen@utu.fi 

Ulla Tuunanen, projektipäällikkö, Surevan kohtaaminen -hanke, +358 50 567 0352, ulla.tuunanen@surevankohtaaminen.fi 

Luotu 01.03.2021 | Muokattu 01.03.2021