Uusia työkaluja urologisen syövän tunnistamiseen

16.04.2020

Turun yliopiston tutkijat ovat yhdessä belgialaisen Gentin yliopiston tutkijoiden kanssa kehittäneet uuden menetelmän urologisten syöpien biomarkkerien etsimiseen. Menetelmä mahdollistaa syövän oikea-aikaisen diagnosoinnin ja hoidon. Urologisia syöpiä ovat esim. eturauhasen, virtsarakon ja munuaisten syövät.

Biomarkkerit ovat kehon biologisia tekijöitä, joiden avulla sairaus, kuten syöpä, voidaan tunnistaa. Solun ulkopuolisten rakkuloiden on havaittu olevan syövän lupaavia uusia biomarkkereita virtsassa. Syöpäsolut vapauttavat näitä mikroskooppisia kalvorakkuloita biologisiin nesteisiin, kuten virtsaan. 

– Solun ulkopuolisten rakkuloiden havaitseminen ja tutkiminen virtsassa tarjoaa valtavan potentiaalin uusien urologisten syöpien testien kehittämiseksi ja varhaiseksi havaitsemiseksi. Tähän liittyvä tutkimus on kuitenkin vielä alussa, kertoo professori Jyrki Heino Turun yliopiston biokemian laitokselta.

Tähän mennessä solun ulkopuolisten rakkuloiden erottamiseksi virtsasta ei ole ollut saatavilla riittävän tehokasta menetelmää. Sellainen olisi kuitenkin välttämätön rakkuloiden tutkimiseksi ja hyödyntämiseksi potilaiden diagnosoinnissa ja hoidossa. Nyt julkaistu tutkimus esittää ratkaisuja näihin ongelmiin.

Uudet työkalut auttavat selvittämään solun ulkoisten rakkuloiden koostumuksen

Tutkijat huomasivat, että tällä hetkellä käytettävät menetelmät solunulkoisten rakkuloiden erottamiseksi virtsasta eivät ole optimaalisia uusien syövän biomarkkereiden havaitsemiseksi. Siksi he kehittivät uusia menetelmiä rakkuloiden koostumuksen kartoittamiseksi. 

Gentin yliopistossa kehitettiin menetelmä, jolla solunulkoiset rakkulat saatiin erotettua virtsasta erittäin puhtaina. Turun yliopiston tutkijat puolestaan olivat mukana kehittämässä menetelmää, jolla rakkuloiden proteiinikoostumus saatiin selville. 

– Meillä täällä Turussa on tietotaito ja maailman huippua olevat laitteet biologisten näytteiden proteiinikoostumuksen selvittämiseksi. Gentin yliopiston tutkijat taas edustavat terävintä kärkeä solun ulkopuolisten rakkuloiden tutkimuksessa. Työnjako oli siis alusta alkaen hyvin selvä, toteaa dosentti Pekka Rappu Turun yliopiston biokemian laitokselta.

Tutkijat sovelsivat kehittämiään uusia menetelmiä virtsanäytteisiin potilailta, joilla oli eturauhas-, virtsarakko- tai munuaissyöpä. He totesivat, että virtsan solunulkoisissa rakkuloissa on proteiineja, jotka ovat tyypillisiä kyseisen potilaan syövälle. Uusia menetelmiä käyttämällä tutkijat pystyivät myös kartoittamaan rakkuloiden proteiinikoostumuksen ennennäkemättömällä tarkkuudella.

Tulokset voivat edistää uusien testien kehittämistä

Solun ulkopuolisten rakkuloiden ajatellaan yhä laajemmin olevan lupaavia syövän biomarkkereita. Nyt julkaistun tutkimuksen ansiosta tutkijoilla on mahdollisuus käyttää uusia menetelmiä, jotka edesauttavat lupaavien uusien virtsakokeiden kehittämistä. 

– Tulevaisuudessa tutkimuksen tulokset voivat myös auttaa urologista syöpää sairastavia potilaita, kun diagnoosia saadaan aikaistettua ja hoidon ajoitusta parannettua, Rappu summaa.

Suomen Syöpäsäätiö on tukenut Turussa tehtyä tutkimusta.

Tutkimus on julkaistu Journal of Extracellular Vesicles -lehdessä. 

Luotu 16.04.2020 | Muokattu 16.04.2020