Uusista menetelmistä lisää vastuullisuutta laivanrakentamiseen

12.10.2020

Turun yliopiston koordinoimassa uudessa tutkimushankkeessa etsitään toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja, jotka edistäisivät laivanrakennuksen tehokkuutta sekä vastuullisuutta entisestään. Tavoitteena on vahvistaa toimialan globaalia kilpailukykyä Suomessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä VTT:n, Royal Caribbean Groupin, Meyer Turun sekä meriteollisuuden laite- ja kokonaistoimittajien kanssa.

Sustainable Shipbuilding Concepts (SusCon) -projekti keskittyy kestävyyspohjaiseen (engl. sustainability) arvonluontiin risteilijäteollisuudessa. Tavoitteena on tutkia uudenlaisia kestäviä ratkaisuja ja menetelmiä kestävyyden parantamiseksi jo laivan rakennusvaiheessa. SusCon keskittyy lopputuotteen lisäksi laivanrakennusverkoston sosiaaliseen vastuullisuuteen sekä uudenlaisiin, entistä tehokkaampiin työskentelytapoihin.

Vastuullisuuden merkityksestä risteilytoiminnassa on puhuttu jo pitkään. Tutkimusryhmä on aikaisemmin onnistunut osoittamaan, että suomalainen laivanrakennus mahdollistaa verrattain korkean avoimuuden liittyen tuotannossa käytettyihin ratkaisuihin. Tämä lisää suomalaisen laivanrakennuksen globaalia kilpailukykyä ja auttaa sitä sopeutumaan kiristyviin vastuullisuusvaatimuksiin.

SusCon-osapuolten yhteisenä tavoitteena on kehittää ja testata uudenlaisia työskentelytapoja ja rutiineja, joiden tuottamaa hyötyä pystytään arvioimaan myös vastuullisuuden näkökulmasta avoimesti sekä yleisesti ymmärretyillä mittareilla.

– Yksinkertainen esimerkki tästä on suunnitteluprosessien virtaviivaistamisesta johtuva matkustuksen väheneminen ja tästä johtuva positiivinen ilmastovaikutus, sanoo hankkeen vastuullinen johtaja, erikoistutkija Teijo Lehtonen.

Liiketoimintaprosessien ja työmenetelmien lisäksi tavoitteena on parantaa koko laivanrakennusverkoston edellytyksiä hyödyntää vastuullisuuteen liittyviä argumentteja kaupallisesti.

– SusCon määrittelee pelikenttää sille, missä projektin vaiheessa vastuullisiin ratkaisuihin liittyvää kaupallista keskustelua kannattaa käydä. Laivaprojektissa yksityiskohdat lyödään pitkälti lukkoon jo aikaisin, joten rakennusvaiheessa muutoksia on vaikea enää tehdä, sanoo projektipäällikkö Kaapo M. Seppälä.

SusCon-hankkeen päärahoittajana on Business Finland, ja se liittyy Sustainable Manufacturing Finland -ohjelmaan. Hankkeen tutkimusosapuolina ovat Turun yliopiston kauppakorkeakoulu ja vuoden 2021 alussa perustettava teknillinen tiedekunta sekä VTT Oy. Yritysosapuolia ovat Evac Oy, Meyer Turku Oy, Lautex Oy, Oy NIT Naval Interior Team Ltd, Paattimaakarit Oy, Piikkio Works Oy, Royal Caribbean Group sekä Meriteollisuus ry.

> SusCon-hankkeen nettisivut


Lisätietoja:

Vastuullinen johtaja, erikoistutkija, TkT Teijo Lehtonen,
Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
p. 044 440 0005, teijo.lehtonen@utu.fi

Kehityspäällikkö Jouni Saarni, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
p. 050 327 4146, jouni.saarni@utu.fi

Erikoistutkija Saara Hänninen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
p. 050 354 1660, saara.hanninen@vtt.fi

Luotu 12.10.2020 | Muokattu 05.03.2021