Yliopistonmäen aukio

Yliopistoon valittiin uusia johtajia

11.10.2021

Turun yliopistossa on ollut haettavana strategiajohtajan, tutkimusasiainjohtajan ja yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävät, joihin on nyt valittu henkilöt. Kaikki tehtävät ovat yliopistossa uusia.

Strategiajohtajaksi valittiin KTT Päivi Mattila-Wiro, jonka tehtäviin kuuluu uuden strategisen ohjauksen yksikön johtaminen. Mattila-Wiro aloittaa tehtävässään 1.12.2021.

Mattila-Wiro on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Hän toimii neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä. Hän on toiminut myös ohjelmajohtajana sekä ylitarkastajana. Lisäksi hän on toiminut erikoistutkijan ja tutkijan tehtävissä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Strategiajohtaja johtaa strategisen ohjauksen yksikön operatiivista toimintaa ja työskentelee läheisessä yhteistyössä yliopiston ja tiedekuntien johdon sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimijoiden kanssa. Hänen vastuulleen kuuluu yliopiston strategisen toiminnan ohjaus. Lisäksi strategiajohtaja vastaa strategian neljän päätavoitteen sekä seitsemän läpileikkaavan teeman yliopistotasoisesta koordinoinnista sekä yliopiston laadunhallintaan liittyvistä toiminnoista. Strategiajohtaja toimii suoraan rehtorin alaisuudessa.

Tutkimusasiainjohtajaksi valittiin FT Teija Kekonen. Tutkimusasiainjohtaja kehittää ja johtaa yliopiston korkealaatuisen ja vetovoimaisen tutkimusympäristön palvelukokonaisuutta sekä vastaa osa-alueen operatiivisesta toiminnasta yhdessä yliopiston johdon kanssa. Tutkimusasiainjohtajan esihenkilö on tutkimuksesta vastaava vararehtori. Kekonen aloittaa tehtävässään 13.12.2021.

Tutkimuksen toimialaan kuuluvat tutkimusedellytykset-, tutkimusrahoitus- ja tutkijanurayksiköt sekä innovaatiopalvelut. Palvelukokonaisuus huolehtii tutkimuksen tukitoimista ja avustaa tutkijoita tutkimusrahoituksen hankinnassa ja edistää tutkimuksen toimintaedellytyksiä.

Kekonen toimii tällä hetkellä johtajana Oulun yliopiston tutkimus- ja projektipalveluissa. Aiemmin hän on työskennellyt julkisella ja yksityisellä sektrorilla koordinaatio- ja päällikkötehtävissä sekä tutkijana.

Yhteiskuntasuhdejohtajaksi valittiin yhteiskuntatieteiden tohtori Leena Wahlfors, joka aloittaa tehtävässään 18.10.2021. Yhteiskuntasuhdejohtaja edistää yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta. Hän vastaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen tukipalveluita tarjoavasta yksiköstä. Yhteiskuntasuhdejohtajan esihenkilö on yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kumppanuuksista vastaava vararehtori.

Wahlfors toimii tällä hetkellä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun koulutusjohtajana. Tätä ennen hän on toiminut UNIFI:n toiminnanjohtajana. Hän on työskennellyt uransa aikana myös mm. Suomen Akatemian strategiajohtajan ja yksikönjohtajan tehtävissä sekä Jyväskylän yliopistossa ja ulkoministeriössä. Hänellä on kokemusta monipuolisesti strategiatyöstä sekä erilaisista vaikuttamistehtävistä ja yhteistyöstä erilaisten organisaatioiden kanssa.

Luotu 11.10.2021 | Muokattu 11.10.2021